تازه ترین خبرها

چندتایی سطری

سید علیرضا نبوی ثالث

خوب است که قضات از جسارت متداعیین دلتنگ نشوند و آن چنان که اسیر شهوت نیستند ، گرفتار غضب هم نباشند ، با ملایمت و بردباری به حل و عقد امور اقدام نمایند .

 امام علی (ع)-نامه به مالک اشتر

ادامه مطلب ...

رضا فدافن

توفیق رفیق افتاد و رفتیم کوهسرخ گردی. بهشت گمشده خراسان رضوی بسان شاخه تاکی است که هزاران باده ناخورده دارد. منتظر توجه است. منتظر یک کار علمی برای شناسایی انواع توانمندی‏هایش برای پیشرفت است.

ادامه مطلب ...

 

از مشهد مهمان داریم. در بدو ورود از وجود گدا در کاشمر می‏گوید. برایش عجیب است که در داخل شهر یکی به شیشه ماشینشان زده و طلب وجه نقد کرده است. پاسخی برایش ندارم. می‏گویم تا به حال چند یادداشتی در باره پدیده تکدی‏گری در کاشمر نوشته‏ام. یک خبرنگار چه کار دیگری می‏تواند بکند؟شب به زیارت امامزاده‏ای رفتیم و  در مسیر برگشت در سر چهارراهی زنی بچه در بغل در حال گدایی بود. از مهمانم خجالت کشیدم. ماستمالی کردم که تحریم است و مشکلات اقتصادی است و از این حرف‏ها زدم. لبخندی زد و پرسید شهرتان کمیته امداد دارد؟

از وجود بنگاه‏های خیریه و بهزیستی و نهادهای حمایتی پرسید. یک نکته ظریف هم گفت. گفت؛« مسئولان شهرتان این قبیل موارد را با چشم خویش می‏بینند؟» توضیح دادم که مسئولان خوبی داریم و این بزرگوار با واسطه و بی‏واسطه در حال رصد شهر و شهرستان هستند. حرف به اینجا کشیده شد که چرا کلانشهری مثل تبریز شهر بی‏گداست؟  راست هم می‏گفت. در ورودی شهر تبريز و در جایجای این کلانشهر، تابلوها و بنرهايی نصب شده است که بدون گدا بودن شهر را اعلام می‏کنند. پديدة تکدی‏گری دوسويه است، يکسوی آن فرد متکدی و سوی ديگر افراد کمک‏کننده به او هستند.

 تا زمانی که بين دو طرف اين پديده توازن و ارتباط متقابل بين عرضة نياز از سوی متکدی و اجابت سؤال از سوی کمک‏کننده وجود داشته باشد، اين پديده نيز وجود خواهد داشت. لابد در تبریز این ارتباط متقابل وجود ندارد. مردم يکی از عواملی هستند که به‏صورت تنگاتنگ با معضل تکدی‏گری ارتباط دارند. زمانی که کمک‏کنندگان به گدا، که همان مردم هستند، به گدا کمکی نکنند، گدايان تا حدودی از هدف خود دور می‏شوند؛ چراکه تا زمانی که دهنده‏ای نباشد، گيرنده‏ای هم به‏وجود نخواهد آمد. در اين زمنيه، کمک‏کنندگان نقش بسيار زيادی دارند. اگر نهادها و دستگاه‏های مسئول برای مقابله با اين مشکل تمام توان خود را صرف کنند، باز هم قادر به رفع معضل نخواهند بود و اين از اهميت نقش مردم در رفع معضلات اجتماعی نشان دارد.

تبریزیان دارای فرهنگ کمک‎‏رسانی هستند. نوعی همکاری و همياری در بين آنها وجود دارد. به‏طوری که همه در مقابل هم احساس مسئوليت دارند و در مواقعی که مشکلی گريبان يکی از تبريزيان را می‏گيرد، ديگران از او حمايت می‏کنند. اين فرهنگ نوعی پشتگرمی است؛ چراکه باعث می‏شود افراد به اين يقين برسند که در هنگام بروز مشکلات، افراد اجتماع حمايت می‏کنند. اين نوعی سلاح فرهنگی در مقابله با تکدی‏گری است که بدون نياز به اقدام عملی و آگاهانه برای مواجهه با تکدی‏گری، به‏صورت خودبه‏خودی، از اين معضل جلوگيری می‏کند. کار در بين مردم تبريز جايگاه والايی دارد؛ به‏طوری‏که تمام مردم را موج کار فرا گرفته و همه به‏طريقی که بتوانند خود را به کاری مشغول و کسب درآمد می‏کنند.

 از نظر آنها، اينکه چه کاری انجام دهی مهم نيست، بلکه مهم اين است که بتوان آبرومندانه درآمد کسب کرد و زندگی را چرخاند. البته، هرکسی که وارد شهر تبريز می‏شود، با نگاهی اجمالی می‏تواند دريابد که شهر در جوش و خروش است و به‏معنای واقعی زندگی و کار و تلاش جريان دارد؛به‏طوری‏که از بزرگ و کوچک هرکسی به کاری اشتغال دارد. همين باعث می‏شود کسانی که کار نمی‏کنند در نظر آنها چندان وجهة خوبی نداشته باشند و طرد شوند. از آنجاکه گدايان، بدون اشتغال به کاری و تنها از راه درخواست کمک از ديگران امرار معاش می‏کنند، طبيعی است که در نظر چنين مردمی منفور باشند.

چرخة اقتصادی در شهر تبريز بسيار فعال است. اين شهر يکی از قطب‏های صنعتی کشور است و به همين دليل، مشکل اشتغال در اين شهر نسبت به ديگر شهرهای ديگر کمتر است. بسياری از تبريزی‏ها اعتقاد دارند نيازمندان واقعی افرادی آبرومند هستند و با وجود گرفتاری حاضر نيستند گدايی کنند؛ چراکه گدايی عار و ننگ است و جلوه مناسبی در نظر مردم شهر ندارد. بسياری از آنها، به دليل اعتقاد به آبرومندی نيازمند واقعی، به گداها کمک نمی‏کنند؛ چرا که به نظر آنها، کسی که برای تأمين معاش خود در قالب گدا طلب کمک می‏کند آبرومند نيست. اين ديدگاه باعث می‏شود افراد بومی به گدايی دست نزنند و افراد مهاجر غيربومی هم، اگر اقدام به گدايی کنند، کسی به آنها کمک نمی‏کند.

تبريزی‏ها از روحيه قوم‏گرايانه بالايی نيز برخوردارند، به‏طوری‏که به‏سختی می‏توان درون آنها نفوذ کرد و اعتماد آنها را جلب کرد. آنها به‏سختی به غيرترک‏ها اعتماد می‏کنند؛ بنابراين، کسی که از خارج از تبريز و از قوميتی ديگر وارد اين شهر می‏شود، از او استقبال نمی‏شود. ازآنجا که انسان موجودی اجتماعی است، اگر از طرف افراد جامعه او باور دارند که بايد درمقابل شهر و آبروی شهر مسئول بود و احساس مسئوليت داشت؛ چراکه اين ما هستيم که در اين فضا زندگی می‏کنيم و اگر اين فضا و محيط آلوده باشد بر زندگی ما و فرزندان ما نيز تأثير مخرب خواهد گذاشت.

همين احساس مسئوليت شهروندان، شهر را از بسياری از آسيب‏های اجتماعی در امان نگاه می‏دارد و از طرف ديگر، باعث شکوفايی و رونق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... شهر می‏شود. بسياری از شهروندان تبريزی، به دليل حس مسئوليت درقبال مسائل شهر خود، درصورت مشاهده متکديان درهر نقطة شهر، سعی در مقابله با آنها دارند و با نهادها نيز همکاری الزم را به‏عمل می‏آورند. مردم تبریز نفرت زيادی از گدايان دارند و اعتقاد دارند که گدايان از عواطف مردم سوءاستفاده می‏کنند؛ بنابراين، نمی‏توان به گدايان اعتماد کرد.  تبریز را باید شهر موسسات خیریه دانست. اين مؤسسه‏ها مردم نهاد هستند و به دست گروهی از بازاريان و تجار و کسبة تبريزی ايجاد شده‏اند و فعاليت می‏کنند.

وجود چنين مؤسساتی سهم بسيار زيادی در مواجهه با تکدی‏گری و متکديان در تبريز دارد و يکی از عوامل بسيار مهم در رفع اين معضل اجتماعی است؛ زيرا مردم براين باورند که نيازمندان واقعی از جانب اين مؤسسات حمايت می‏شوند و درنتيجه، دليلی برای گدايی‏کردن وجود ندارد. علاوه بر مؤسسات مردم نهاد، فعاليت‏های مردمی ديگری برای شناسايی و حمايت از فقرای آبرومند انجام می‏شود که عمدتاً از طريق مساجد و اماکن مذهبی است. همة اين کارها نقش زيادی در پوشش‏دهی نيازمندان و مرتفع‏کردن نيازهای آنان دارد و از معضلات و مسائل زيادی که به‏واسطة فقر و نداری به وجود می‏آيد جلوگيری می‏کند. تکدی‏گری يکی از آن معضلات است.

مردم تبريز کنشی مقابله‏ای در مقابل گدايان دارند و با آنها برخورد می‏کنند. تبريز گدای بومی ندارد و گداهايی که گاه در تبريز به چشم می‏خورند از مناطق ديگر وارد تبريز شده‏اند. نگرش مردم تبريز درباب متکديان منفی بوده است و هيچ شأن و جايگاهی برای آنها قائل نيستند و براساس همين ديدگاه منفی با گدايان برخورد تندی دارند و آنها را از نظر اجتماع طرد می‏کنند. نحوه مواجهه مردم تبريز با پديده تکدی‏گری و موفقيت آنان در ازميان بردن آن، می‏تواند الگويی برای ديگر کاشمر باشد. کاشمر نیازمند ترویج فرهنگ کار و نگرش منفی به گدايی است. امید مسئولان در این باره با کمک اهالی کاری کارستان بکنند. تکدی‏گری یک آسیب اجتماعی است.

بیستمین فرماندار کاشمر بعد از انقلاب اسلامی از دانشگاه آزاد اسلامی شهرمان خواسته بود تا آسیب‏های اجتماعی شهرستان را رصد کنند و راهکارهای ارائه کنند. بعد از رفتن وی شنیده شد که بیست و یکمین فرماندار کاشمر بعد از انقلاب اسلامی، یکی از نیروهای فرمانداری را مامور این مهم کرده است. یقین این نیروی دارای سابقه فرمانداری در کسوت فردی آکادمیک از مطالعات مراکز آموزش عالی شهرستان نهایت بهره را خواهد برد. امید ایشان و پژوهشگران بومی کاری کارستان در حذف پدیده تکدی‏گری از کاشمر بکنند. امید شاهد همتی عالی در میان مسئولان برای حل این هنجار باشیم. امید مردم شریف کاشمر مسئولان را در این راه همراهی کنند. آمین.

حمید ضیایی 

علی‌اصغر داوری ترشیزی، شاعر و خوش‌نویس، به سال ۱۳۵۲ در «کاشمر» متولد شد. از جوانی شعر سرودن را آغاز کرد و  خوش‌نویسی را نیز آموخت و در سال ۱۳۷۷ موفق به کسب «رتبه‌ٔ ممتاز» شد. اولین مجموعه‌ی شعر خود را در سال ۱۳۸۶ با عنوان «مرثیه‌ای برای گل سرخ» منتشر کرد؛

ادامه مطلب ...

حمیدرضا بی تقصیر 

در قرن بیست و یکم صنعت خدمات گردشگری به‏مثابه یکی از نیروهای شکل‏دهند جهان امروز به ابزاری اصلی به منظور کیفیت بالای زندگی تبدیل شده است. این صنعت در سال 2010 از جمله بزرگترین صنایع در دنیا شناخته شده است.

ادامه مطلب ...

حمیدرضا بی تقصیر 

باز مرداد رسید. در آستانه هفدهم مرداد سالروز شهادت شهید صارمی خبرنگار ایرنا در مزار شریف افغانستان  و روز خبرنگار هستیم. از پارسال تا امسال بر خبرنگاران دیارمان چه گذشته است؟ به جمع نشریات افزوده شد. این افزایش را هم در حوزه رسانه مکتوب و هم حوزه رسانه‏های فعال در عرصه اینترنت شاهد بودیم.

ادامه مطلب ...

مدتی است رفتار مردم ایران با رفتار مردم سایر کشورها مقایسه می شود رو بعد مردم مورد شماتت قرار می گیرند . چرا که گفته می شود مردم دیگر کشورها وقتی در شرایط سخت مشابهی قرار می گیرند

ادامه مطلب ...

روحانی و مردان بعد از انتخابات!

روزنامه اصلاح طلب بهار طی گزارشی دولت روحانی را به چرخش فریبکارانه متهم کرد و نوشت: ... انتظار می‌رفت که بعد از انتخاب شدن مجدد و طیب خاطر دولت به واسطه رفع دلهره انتخاباتی،

ادامه مطلب ...

وحید یامین پور، فعال سیاسی اصولگرا گفت: منتقدان روحانی اظهار پشیمانی سلبریتی‌ها از رأی خود را به طور گسترده پوشش می‌دهند؛ آنها تمام راه‌ها برای اصلاح امور را بسته می‌بینند؛

ادامه مطلب ...

اطلاعات ما از داعش و نیروهای تکفیری چقدر است؟ تاکنون چند دوره داعش‏شناسی در کاشمر برگزار شده است؟ نگارنده این سطور بر این مهم واقف نیست که مثلاً اداره اموزش و پرورش در بحث داعش‏شناسی و شناخت جریانات تکفیری به منظور آشنایی دانش‏آموزان چه کاری کرده است.

ادامه مطلب ...

نویسنده : سید علیرضا نبوی ثالث
غرق مي شد با خود موسي تمام قوم او/از عصا کاري نمي آمد ، اگر ايمان نبود/علي اصغر داوري ترشيزي

يکي از مشکلات جامعه ي ما ، اين است که عادت کرده ايم در عرصه هاي سياسي و اجتماعي ، حرف هاي کلي بزنيم و براي يافتن راه هاي تحقق و به فعليت رساندن آن ها کمتر تلاش کنيم .

پنجشنبه 12 مرداد 96 ، عمر 4 ساله ي دولت يازدهم تمام شد و حسن روحاني به عنوان رئيس جمهور با تنفيذ و حکم رهبر معظم انقلاب ، براي دومين بار براي 4 سال ديگر ، اداره ي امور اجرايي کشور را به دست گرفت .

وعده هاي بي نظير روحاني در اين مراسم ، يک بار ديگر جذابيت شعارهاي  گذشته ي وي را در اذهان زنده کرد که « کليد من ، کليد تدبير است و هر قفلي را باز مي کند و تمام مشکلات قابل حل است و براي آن ها برنامه دارم .»

وي با بيان اين که : « تلاش دولت بر آن است که مردم به حقوق خود دست يابند. ريشه کن شدن فقر و از بين رفتن فساد حق مردم است، مهار تورم، ... ... رشد اقتصادي و سربلند شدن ايران در محافل بين المللي حق مردم است، دستيابي به بازار منطقه و جهان ،حق مردم است، رشد فضاي آزاد و معنوي حق مردم است، دسترسي آسان به اطلاعات، حق مردم است، برابري در برابر قانون، حق مردم است، داشتن آينده اي مطمئن، حق مردم است و اظهار نظر و گفتگو، دانستن و در جريان امور کشور قرار گرفتن، حق مردم است. » از حقوق به حق و فراموش شده‌ي مردم جانانه دفاع کرد .

مردم در بين اين وعده هاي حق ، بي صبرانه منتظر تحقق   ريشه کن شدن فقر و از بين رفتن فساد هستند ، در جامعه ي ما سابقه ي مبارزه با فساد و رانت خواري پس از انقلاب به سال هاي دورتر نيز بر مي گردد و معمولا دولت هاي جديدي که سرکارآمدند ، يکي از برنامه هاي مورد توجه آن ها مبارزه با گونه هاي متفاوت فساد بخصوص مبارزه با فساد اقتصادي بوده است .  اين روزها يکي از اصلي ترين خواسته هاي ملت ايران و يکي از موضوعات داغ جامعه ، مبارزه با فساد اقتصادي و رانت خواري است .

سئوال همه ي مردم از مسئولين اين است که چرا تا کنون علت اصلي فساد اقتصادي و رانت خواري مورد تامل و انديشه قرار نگرفته است ؟

سئوال مهندسان اجتماعي و مصلحان جامعه اين است چرا در يک جامعه ي اسلامي براي ده ها و صدها نفر ، کرسي قدرت به منزله ي « خورشيد عراق » است که تا بر آن مي نشينند «‌اژدهاي نفس » آنان زنده مي شود ،

مردم انتظار دارند ، رئيس جمهور براي از بين بردن فساد و ريشه کردن فقر ، در مرحله ي اول در انتخاب تيم
 اقتصادي اش از اشخاصي برنامه محور استفاده کند کساني که بتوانند اعتماد عمومي را براي تحقق آرزوها و مطالبات عمومي جلب نمايند .

در حال حاضر مردم از اين که در سايه ي امنيت ، آسوده خاطر زندگي مي کنند شاکر و خرسند هستند اما از اين که شاهد فربه شدن ده ها و صدها نفر از کساني هستند که وجودشان در قدرت بزرگترين سد براي توزيع عادلانه ثروت در جامعه است رنج مي برند و دولتمردان از اين واقعيت تلخ غافل هستند. وجود حقوق هاي نجومي ، زمين هاي نجومي ، حيف و ميل صندوق ذخيره فرهنگيان ، وجود « ژن هاي خندان » آقا زاده ها ... مسئوليت روحاني را در مبارزه با رانت خواري بسيار سخت مي کند .

آقاي رئيس جمهور ، اين طبقه بندي و تقسيم بندي هاي سياسي ، بين جناح هاي سياسي ، روشنفکران و سياستمداران، اصلا در بين مردم وجود ندارد . مردم مي خواهند يک زندگي آرام ، راحت و مرفه داشته باشند و سخت ترين و خطيرترين وظيفه ي شما و دولتمردان در آينده ، کاهش نابرابري و مبارزه با رانت خواري است اگر اراده اي عملي براي ريشه کن کردن فقر و از بين بردن فساد وجود داشته باشد .


امام خمینی پس از آغاز مبارزه علیه شاه همیشه در انتظار فرصتی بود تا با بهره برداری از آن مردم را به میدان مبارزه بكشاند. با فرا رسیدن نوروز 1342 بنا بر سنت همه مردم باید حلول سال نو را جشن می‏گرفتند.

ادامه مطلب ...

حمید فدافن

اگر در محل کار برای شما عقربه ها سنگین حرکت می‌کنند، یا ثانیه‌ها هرگز به پایان ساعت اداری نمی‌رسند و یا اگر یادتان می‌رود که میز کاری دارید و باید مرتبش کنید و اگر برنامه کاری مشخصی ندارید و اصلاً دلتان نمی‌خواهد ارباب رجوعی به سراغتان بیاید، متاسفانه باید بگویم شما از کارتان استعفا داده‌اید.

ادامه مطلب ...

محبوبه وزیری 

همانطور که مستحضرید و قبلا هم بارها در این ستون عنوان شد، مردم شهر عتیق عقاید جالب و درخور توجهی دارند . این عقاید هم مسائل اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی را در برمی گیرد و هیچ کدام را بی نصیب نمی گذارد.

ادامه مطلب ...

حمید دلپسند
گستردن سفره‌های نوروزی یکی از مهمترین رسوم اقوام ایرانی در ایام نوروز است. متاسفانه به غلط در کشور باب شده است که تنها هفت سین سفره نوروز است، در حالی که هفت‌سین نوعی سفره نوروزی است.

ادامه مطلب ...

            سلام . خسته نباشید . ضمن تشکر می خواستم  عرض کنم. من کودک پسر 4 سال و نیمه ای دارم . و چون خودم خانه دار هستم و در آپارتمانی که خاله و دایی کودک هم زندگی می کنند هستیم ، کودکم دوست دارد بیشتر اوقات را با بچه های آنها به بازی کردن سپری کند

ادامه مطلب ...

محبوبه وزیری

با همراهی یکی از دوستان به یکی از روستاهای اطراف کاشمر رفته بودیم . یکی از تفرجگاه های زیبای اطراف محل اطراقمان شد درخت و چمن و گیاه ، کوه و آب و رود با هم ادغام شده بود. دور هم نشسته بودیم .زنی از همسایگان محل اقامتمان نزد ما آمد و هم صحبتمان شد .

ادامه مطلب ...

نرگس ایران دوست 

نوروز به دلیل اهمیت کلیدی که در جهان سنت داشت، یک آیین کانونی جامعه بود، یعنی کل جامعه در شبکه‏ای از روابط متقابل و متداخل در ‌آن درگیر بود. این به معنای آن نبود که لزوماً همه به هم مرتبط باشند، به معنای آن است که نوروز یک فضای آیینی بوده همه اعضا و گروه‏های جامعه در آن مشارکت جمعی و عمومی داشتند

ادامه مطلب ...

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تکواندو، سیزدهمین دوره مسابقات آزاد هان‌مادانگ قهرمانی کشور در گروه زنان از صبح روز گذشته (شنبه – 22 اردیبهشت‌ماه) با حضور 472 تکواندوکار برای شناسایی واجدین شرایط و به منظور حضور در مسابقات انتخابی تیم ملی اعزامی به مسابقات جهانی 2018 به میزبانی خانه تکواندو آغاز و

ادامه مطلب ...

بمناسبت هفته دولت و در روز پا سداشت شهادت بزرگمردان دولت (شهیدان رجایی و با هنر )مسابقه دوچرخه سواری بانوان در محل استادیوم آزادی با حضور 60دوچرخه سوار در سه رده سنی نوجوانان جوانان و بزرگسالان برگزار گردید

ادامه مطلب ...

کاراته کاران کاشمری در مسابقات قهرمانی شمالشرق کشور کیوکوشین ای کی یو موفق شدند در اوزان مختلف عناوین برتر را کسب کنند.به گزارش روابط عمومی هیات کاراته کاشمر این مسابقات با شرکت 363 شرکت کننده در

ادامه مطلب ...

همزمان با هفته دولت و با حضور جمعی از مسئولین ، ورزشکاران و پیشکسوتان سالن ورزشی پینگ پنگ با همت بخش خصوصی افتتاح شد. در آیین افتتاح این سالن ورزشی که در زمینی به مساحت 500 مترمربع و با اعتباری بالغ بر 520 میلیون تومان احداث شده است ،

ادامه مطلب ...

رئیس هیأت بدن‌سازی و پرورش اندام کاشمر با اشاره به فعالیت 2 هزار و 500 ورزشکار آقا و خانم در 13 باشگاه ورزشی در سطح شهرستان، از برگزاری سمینار تخصصی علمی و ورزشی برای نخستین بار در کاشمر ظرف یک ماه آینده خبر داد. رضا سبزه در گردهمایی و جلسه هم‌اندیشی روسای هیأت های بدن‌سازی و پرورش اندام شهرستان‌های خراسان رضوی که با حضور رئیس هیأت استان در سالن همایش‌های مرکز آموزش رفاهی فرهنگیان این شهرستان برگزار شد

ادامه مطلب ...

راضیه امامی

هزینه های زندگیت را با ورزش مستمر روزانه در منزل ، بدون وسیله و در بیرون از خانه ، به حداقل برسان ، چرا که ، ورزش مستمر، سلامتی مستمر، فاصله از بیماری ها و فاصله از بیماری ها، یعنی دوری از هزینه های دارویی برای تو و خانواده ات

ادامه مطلب ...

تبلیغات بالا

بدون تبلیغ (2)
تبلیغات

تبلیغات میانی

بدون تبلیغ (3)
تبلیغات

ادبی ،فرهنگی ،اجتماعی

چندتایی سطری

این ستون در آستانه فرا رسیدن دهه فجر اختصاص به معرفی مجموعه کتابی در باره شناخت خاندان پهلوی دارد. در ابتدای مقال متذکر می‏شویم که؛ «اندیشکده برهان انقلاب اسلامی» در سال 1389 به همت جمعی از فرزندان انقلاب اسلامی در تهران آغاز به کار کرد و

ادامه مطلب ...

حمید فدافن 
در حوزه ادبیات پایداری و مقاومت بعض کتاب‏ها خاص هستند. این قبیل کتاب‏ها دارای درخششی ویژه می‏ باشند. نوعی رازآمیزی پرمعنا دارند. کتاب «کاک حسین؛ نیم نگاهی به زندگی و اوج بندگی شهید حسین شهرام‏فر» نوشته کیوان نوری کوچی از این سنخ کتاب‏هاست.

ادامه مطلب ...

دکتر زهرا عاصمی 

                  با سلام و خسته نباشید . من خانمی هستم 36ساله ، نیروی قراردادی یکی از شرکتها . در محیط کارمان ، هم خانمها و هم آقایان کار می کنند. من خیلی مواظب عفت و حیای خودم در محل کار هستم چه در ارتباط با خانمها چه در ارتباط با آقایان .  با این حال یکی از همکارانم مدام با من شوخی‌های نامناسب می‌کند، چه کنم؟ لطفا راهنمایی بفرمایید.

ادامه مطلب ...

تبلیغات پایین

بدون تبلیغ
تبلیغات