تاثیرحکایات و ضرب المثل ها در ارتباط کلامی موثر با فرزندان

تحلیلی
Typography

محبوبه وزیری

پدربزرگ ها و مادر بزرگ های نسل ما کان اندرز و حکایت و ضرب المثل بودند . هر گاه نصیحت و موعظه ای برای بچه ها و نوه هایشان داشتند به صورت داستان و نقل قول و حکایت و ضرب المثل چنان استادانه نصیحت خود را عنوان می کردند که فرزند حضور مستقیم فرمان را درک نمی کرد

ولی به سمت خیری که پدربزرگ و مادربزرگ برایش اندیشیده بودند گرایش می یافت .

جامعه شناسان معتقدند تاثیر فرهنگ شفاهی بر ایرانیان بیش از کتبی است و نسل قبل ازما ، تدبیر استفاده از این فرهنگ را به نحو استفاده دریافتند و به آن عمل کردند.

پدران و مادران ما نیز در حرف هایشان هر چند نسبت به نسل قبل از خود کمتر ، ولی عبرت هاست . نسل ما به عنوان یک نسل میانسال دچار دوگانگی بین فرهنگ شفاهی و کتبی است. برخی افراد نه به فرهنگ شفاهی توجه دارند و نه به فرهنگ کتبی ، اینان حرف نابی هم برای گفتن ندارند.  آنها هم  که به فرهنگ مکتوبمتکی هستند  نتوانسته اند حافظه شان مانند قدما پرورش دهند و سخنانشان گیرایی و جذابیت آنان را ندارد . شاید استفاده از مشاور و روان شناس نیاز آحاد جامعه را به اندیشیدن تدبیر برای اقناع فرزندان برطرف کرده است . شاید دغدغه افراد در روش های تربیتی با گذشتگان متفاوت شده است . شاید شکاف بین نسل میانسال و نسل جوان نسبت به تفاوت بین نسل های قبل بیشتر شده و در والدین این تصور به وجود آمده است که اختلاف بین سبک زندگی دو نسل ، اجازه ورود به حریم ذهن نوجوان و جوان را به آنها نمی دهد . همه این ها باعث کاهش ارتباط کلامی بین والدین و فرزندان شده و به نوبه خود در کاهش استفاده از ضرب المثل ها که گاه می توانند معادل ساعت ها نصیحت و استدلال عمل کنند موثر افتاده است .

انتقال ضرب المثل به نسل جوان که دیگر به فرهنگ شفاهی متکی نیست ؛ هم به علت عدم یادگیری  از نسل قبل از خود و هم به جهت استفاده از پیامک و چت                        سیر قبلی را طی نکرده است. گفتگوها در فضای مجازی شکل ایجاز به خود گرفته است . مختصرنویسی و کوتاه نویسی ، استفاده از عبارت های جدیدی که ابتدا به عنوان خلاقیت در نوشتار به کار می رود و بعد جایگزین نوشتار فارسی می شود جایی برای استفاده از ضرب المثل به عنوان یک ابزار فرهنگی  باقی نگذاشته است.

بی شک استفاده کمتر از زبان باعث می شود هوش کلامی به عنوان یکی از مولفه  های مهم که تاثیر زیادی در رشد هوش هیجانی و استفاده موثر و بجا در ارتباط متقابل اجتماعی دارد به خوبی رشد نکند ومهارت های اجتماعی و در نتیجه سازگاری نوجوان با محیط ب