چهارشنبه سوری، هیجان، تفریح یا تهدید؟

تحلیلی
Typography

محسن صفریان 

هیجانات پدیده های ذهنی،زیستی،هدفمند واجتماعی هستند که به صورت نیرو و انرژی مضاعف دردرون فرد وجود دارند و آماده موقعیتی هستند که فضای آن توسط خود یا دیگران فراهم شده وبه صورت یک واکنش جدی نمایان شوند.

البته گاهی هیجانات مفید ولازم هستند مثل ترس، خشم، غم، اندوه، شادی وتعجب که باعث می شود بدن واکنش ها واقدامات لازم وضروری را برای دفاع یا مقابله با رویدادهای احتمالی پیش بینی کند. هیجانات ممکن است هم ازنظرشدت وهم ازنظرکیفیت درسطوح مختلفی قرار گیرند.جنبه احساسی آن درفرایندهای شناختی وذهنی ریشه دارد و جنبه برانگیختگی بدن درسطوح زیستی وفیزیولوژیکی که  شامل فعالیت سیستم خودمختار وهورمونی می شود و بدن را برای مقابله با آن، آماده می کند. وقتی هیجان زده می شویم، بدنمان تغییرات فیزیولوژیک مثل تغییر ضربان قلب، ترشح اپی نفرین درخون وتغییرات عضلانی رادرخود احساس می کند. هیجانات می توانند به صورت مثبت یا منفی احساس شوند و توسط بخش لیمبک درمغز کنترل وهدایت می شوند. زمانی که هیجانات منفی درحال شکل گرفتن است، این بخش به کلی ازکارمی افتد وممکن است عملکرد فرد خطر آفرین یا همراه با حرکات غیر منتظره باشد. اوج هیجانات فیزیکی را می توان درسنین نوجوانی وجوانی احساس کرد. این درحالی است که مثبت ویاکارآمدی، منفی و یاناکارآمدی ان دراین سن بیشر مورد توجه قرار نمی گیرد و می تواند شدت وکنترل ان درافراد مختلف متفاوت باشد. جلوه های هیجانی، پیامدهای نیرومند وغیرکلامی هستند، که احساسات ما را به دیگران منتقل می کنند. گاهی اوقات هیجانات به صورت مستقیم برهمسالان اثر می گذارد وموجب تحریک آنی آنان می گردد. اغلب اوقات هیجانات هدف مفیدی ندارند وحتی ممکن است فعالیت های جاری شخص رامختل ورفتار را آشفته کند و باعقل ومنطق فاصله بگیرند. پژوهشگران معتقدند که هیجانات درهزاران سال قبل وظایف تکاملی مهمی داشته اند اما دردنیای مدرن امروزی گاهی باعث بروز حوادث ونارضایتی های اجتماعی می گردند. درکشورمان ایران مراسم چهارشنبه سوری ازسال ها پیش به صورت یک رسم دیرینه رواج داشته وبا تغییرات اساسی وبنیادین، تغییرفرهنگ ها و خرده فرهنگ ها و تغییر در آداب و رسوم اجتماعی، این پدیده نیز دچاردگرگونی آشکاری گردیده وموجب شده هیجانات جوانان و نوجوانان، ازیک حالت متعارف وکنترل شده، خارج شده وخود را به صورت های غیر معقولانه نشان دهد. هرچند که ممکن است هیجانات درهرزمان ومکانی با ایجاد شرایط لازم بروز نماید،اما هیجانات درروزها وهفته های آخرسال،ازاجرای مراسم دیرینه چهاشنبه سوری وپریدن  روی آتش، تبدیل به ترقه بازی وانفجارهای مهیب ومهلک گردیده که دربعضی مواقع آتش سوزی، جراحت سنگین، خسارت و موجبات نارضایتی افراد سالخورده وگاهی هم مرگ را به همراه داشته است. اما آنچه مهم است این که یقینا باید هیجانات جوانان درزمان های خاص خود ومکان های معین مورد توجه قرارگرفته وفضای لازم برای ارضا وآزاد سازی این نیروی مضاعف فراهم شود و زمانی که نسبت به هیجانات جوانان ونوجوانان بی توجه باشیم می تواند این نیرو وانرژی خود را به  روشهای نابهنجار بروز دهد، اما بعضی حرکات هرگز شایسته فرهنگ اصیل وتمدن ایرانی نبوده وخواسته وناخواسته از نگاه بین المللی ضربه وآسیب جدی برپیکره فرهنگ و تفکرو تربیت و اخلاق ایرانی  وارد خواهد شد. حال که والدین عزیز و محترم  بارسنگین پرمخاطره تربیت وحمایت فرزندان را بدوش می کشند ٬شایسته است نسبت به تحرک واقدامات فرزندان عزیز خود وکنترل هیجانات درراستای به کارگیری تربیت صحیح بی توجه نبوده، تاضمن ریشه کن کردن ومقابله با این پدیده شوم موجبات اخلال درجامعه وآزار افراد سالخورده فراهم  نگردیده و شاهد حوادث وخاطرات تلخ برای همنوعان وهموطنان درایام نوروز نباشیم. انشاالله

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد.
در خبر نامه وب سایت ما عضو شوید تا از تازه ترین خبرها و مطالب در ایمیل خود باخبر شوید.