مدارس جامع محیط زیستی و توان افزایش سوار محیط زیستی و اکولوژیک

تحلیلی
Typography

دکتر درویش مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست در بازدید از دبستان جامع محیط زیستی شهاب کاشمر :امیدواریم مدارس جامع محیط زیستی بتوانند سواد محیط زیستی و فهم اکولوژیک را به نسل آینده منتقل کنند

 

دبستان غیردولتی شهاب کاشمر به عنوان اولین مدرسه جامع محیط زیست خراسان رضوی با این هدف فعالیت می کند که خود دانش آموزان بدون آموزش های مستقیم ویژگی های طبیعی را لمس کنند، زیرا این روش سبب بهبود فهم اکولوژیکی یا سواد زیست محیطی دانش آموزان خواهد شد محمدصمیمی مدیر عامل شرکت تعاونی آموزشی غیردولتی شهاب کاشمر با بیان این مطلب و ضمن تقدیر و تشکر از حضور صمیمانه جناب آقای محمد درویش مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست ، جناب آقای دکتر صالحی مدیر کل محیط زیست خراسان رضوی ، ...........و جمعی از مسئولین شهرستان اظهار داشت : کودکان و نوجوانان امروز، وارثان طبیعت فردا خواهند بود؛ پس باید از همین امروز به آنان بیاموزیم که چگونه از طبیعت و محیط زیست خود محافظت کنند و قدر و ارزش آن را بدانند.
صمیمی با اشاره به این که شاید خواسته خانواده‌ها مبنی بر آموزش مفاهیم بنیادی و آماده کردن فرزندشان برای آینده‌ای سبز و پر از صلح و احترام به تمامی موجودات زنده بتواند جایگزین تقاضایشان برای تربیت نسلی شود که با نگرانی و اضطراب همواره مشغول گذراندن انواع و اقسام آزمون‌های ورودی و امتحان‌های استرس‌زا در فضاهای رقابتی هستند خاطرنشان کرد: هدف اصلی این است که دانش آموزان یاد بگیرند چگونه زندگی کرده و از علومی که یاد می گیرند برای حفظ زیست بومشان بهره بگیرند.
دکتر درویش مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست هم در جریان این بازدید با تأکید بر این که مدارس طبیعت مهم ترین راهکار دراز مدت سازمان محیط زیست برای این که بتواند سواد محیط زیستی و فهم اکولوژیک را به نسل آینده منتقل کند خاطر نشان کرد: موضوع آموزش و تغییر رفتار فردی لازمه تحقق اهداف است در این صورت ما می توانیم نسلی تاریخی در این سرزمین باشیم که می تواند مشکلات جدی و بحرانی بوجود آمده را حل کند .در غیر اینصورت اگر ما در رفع مشکلات گامی برنداریم قطعا نسل آینده نه تنها ما را نخواهد بخشید بلکه شاید نتواند از امکاناتی که ما داشتیم برای حل مشکلات استفاده کند.
مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست یادآور شد: امیدوارم کاشمر بتواند در این زمینه الگویی باشد و مدارس محیط زیستی و طبیعت بیشتری در کاشمر شکل بگیرد تا بدین ترتی