چهاردهم مرداد ماه ، سالروز صدور فرمان مشروطيت است ، فرماني كه بر اساس آن قانون اساسي ايران تنظيم و مجلس شوراي ملي در چهاردهم مهرماه 1285 تشكيل گرديد.

در مشروطيت با دو جريان معارض و مقابل با يكديگر روبرو هستيم كه از آنها مي‏توان با عنوان جريان اسلام‏گرا و غرب‏گرا ياد كرد. هر يك از اين دوجريان، در واقع، طيفي گسترده‏اند.

در پایتخت شاهد نشست‏های منظم متنفذین شهرستان‏ها و استان‏های مختلف هستیم. اینان در قالب تشکل‏ها و محافل گوناگون به دنبال حل مشکلات دیار خود هستند.

آیا می‏دانید هنوز نقاطی از ترشیز به عنوان تبعیدگاه محسوب می‏شوند؟ آیا می‏دانید هنوز از برخی از نقاط سه شهرستان ترشیز به عنوان مناطق محروم یاد می‏شود؟