جدید ترین خبر های ترشیز

چندتایی سطری

اگفتگو: محمد فیض عارفی

اشاره: ماه مبارک رمضان، بهار قرآن است و کاشمر از دیرباز به عنوان شهری قرآنی، هم از جلسات متعدد در حوزه آموزش و قرائت قرآن کریم برخوردار بوده و هم با تربیت قاریان و حافظان قرآن کریم، در حوزه فعالیت‌های قرآنی، خوش درخشیده است.

ادامه مطلب ...

در اسفند سال گذشته در مطلبی در باره تاغزارهای بردسکن متذکر شدیم که این تاغزارها محل زیست پرنده ملی ایران زمین یعنی زاغ بور یا زاغ ایرانی است.

ادامه مطلب ...