تکمله‏ ای برای تکمیل بحث ضرورت وحدت اصولگرایان کاشمر و ترشیز

اخبار ترشیز
Typography

یادداشت سیاسی شماره قبل نشریه با عنوان «یک تلاش کوچک برای اتحاد یک جریان بزرگ در سپهر سیاست ترشیز» سلسله نظراتی را در پی داشت. نگارنده متن این یادداشت را برای تنی چند از بزرگان جریان اصولگرایی کاشمر ارسال کرد.

تعجب نکنید، برخی از نیروهای اصولگرا میلی به مطالعه جراید ندارند. شاید هم میل دارند و در اینترنت به مطالعه مطبوعات مشغولند! چند روز پیش یکی از این بزرگان را در یک جایی دیدم. از سر نصیحت ارشاداتی در باره نشریه مطرح کرد. از حضرتش استدعا کردم شماره مورد نظرش را بیان کند. با رندی خاصی فرمودند؛ چطور در این نشریه قلم می‏زنید که خبر ندارید؟

لبخند ژوکوندی بر لبان مبارکشان نقش بسته بود. حس کردم از سرکوفت زدن مستقیم به این کمترین از یک سو و زیر سوال بردن نشریه از دیگر سو لذت می‏برد. کمی که توضیح داد مشخص شد منظورشان یکی از نشریات محلی منطقه ترشیز است. به اینجا که رسید سریع وداع گفتن و رفتند. ایشان سال‏هاست در کسوت یک بزرگ در جریان اصولگرایی کاشمر درخشش دارد. در هر انتخابات ایده‏های دارد ولی بخشی از بدنه جریان اصولگرایی با وی همسویی چندانی ندارند. یکی دیگر از چهره‏های مطرح جریان اصولگرایی معتقد بود نباید این یادداشت در نشریه منتشر می‏شد.

از دید وی برخی محرم و برخی نامحرم هستند و این قبیل نقدها باید در میان محرم‏ها مطرح شود. وقتی موافقت یا مخالفتش سوال شد، فرمودند که فعلاً طرح این مباحث زود است. با حیرت به طرز برخورد این بزرگوار می‏اندیشم! کی وقت طرح این قبیل مسایل است؟ ایشان یادش رفته است که شاه‏بیت کلام آن یادداشت این است که بخش اعظمی از اهالی سه شهرستان ترشیز دارای اعتقادات اصولگرایانه هستند، شاهد این مدعا هم جمع جبری آرای کاندیداهای اصولگرا در مقابل رقیب اصلاح‏طلب است. انتخابات ریاست جمهوری هم دلیل دیگری بر این مدعاست.

به یکی از این آقایان عرض شد؛ چرا از تولیت آستانقدس رضوی برای حضور در کاشمر دعوت به عمل نمی‏آورید؟ همه به یاد داریم دو بار به صراحت در این نشریه در قالب دو یادداشت مستقل در سال گذشته و امسال بر دعوت از این بزرگوار تاکید شد، مشکل در چیست؟ آرای جناب رئیسی از جناب روحانی در این منطقه بیشتر بود و این در حالی است که نماینده و فرماندار و اکثریت شورای شهر اصلاحاتی بودند. این نیست مگر نبود اتاق فکری که بتواند از بزرگان جریان اصولگرایی استان و کشور برای حضور در کاشمر دعوتی به عمل آورد. این مهم نقدی عریان است، ولی باید در تاریخ شهرستان ثبت شود.

یکی از اصولگرایان فعال شهرمان بعد از مطالعه یادداشت شماره قبل اشارت عجیبی داشت، وی به نگارنده گفت؛« تفرقه در میان بزرگان اصولگرایی داستان امروز نیست از دیروز بوده و تا فردا، تا وضعیت اینچنین باشد، ادامه دارد. برخی از اصولگرایان فقط خودشان را می‏بینند و باقی اصولگرایان را بر نمی‏تابند. از دید اینان اصلاح‏طلبان برنده شوند بهتر است تا اصولگرایی غیر از آنان در رأس باشد». ادعای عجیبی است. این ادعا با چند بزرگوار دیگر مطرح شد. متاسفانه مخالفی نداشت. به یاد می‏آورم به یکی از کاندیداهای اصولگرا گفتم چرا به میدان رقابتی آمدی؟ ساده گفت؛ برای اینکه برنده شوم؟

از وی جایگاهش در اصولگرایی را پرسیدم، به نظرم اصولگرا نبود و نیست و نخواهد شد. ولی هر چه بود اصولگرا خوانده شد. هنوز در باره جایگاهش در اصولگرایی پاسخی نداده است. همین سوال را از کاندیدایی دیگر که بخش اعظمی از آرای اصولگرایی را به سبد خود ریخته بود، پرسیدم. جوابش عجیب بود. دوستان اصولگرا دعوت کردند، لبیک گفتم. تا این لحظه این دوستان اصولگرا را نشناختم. با دکتر اسماعیل‏نیا هم در این رابطه صحبتی داشتم. از پاسخ صریح پرهیز کرد. می‏گفت مهم این است که مردم به صحنه بیایند. مهم این است که فردی وفادار به نظام و علاقه‏مند به ایران اسلامی در مصدر امور باشد.

وی آرزومند است اقتصاد مقاومتی جایگاهی رفیع در برنامه‏ریزی‏های عرصه توسعه و پیشرفت کاشمر داشته باشد. از وی قول یک مصاحبه را می‏گیرم. این روزها کارهای خوبی را در حوزه اقتصاد مقاومتی پیگیری می‏کند و  خواهان پیشرفت پویا و مانای سه شهرستان ترشیز است. یکی از اصولگرایان برای نگارنده پیامی فرستاد که مگر تو هم اصولگرا هستی؟ از پیامش متعجب نشدم. در دیار ما برخی خود را میزان و تراز این جمع یا آن محفل می‏دانند. از دید آنان هر کس در سایه آنان باشد از آنان است و اگر با آنان نباشد یقین بر علیه آنان است! به همین سادگی در این طیف بحث جذب مطرح است.

کاش اتاق فکر اصولگریان وجود خارجی داشت. کاش این اتاق فکر سلسله نشست‏های منظمی داشت. کاش اعضای این اتاق فکر بیشتر و بیشتر با اهالی ولایتمدار کاشمر و ترشیز دمخور می‏شدند. کاش اتاق فکر اصولگرایان اقدام به آسیب‏شناسی شکست‏های خود می‏کرد. کاش اینان ضمن رصد رقیب نقاط قوت خود را تقویت و نقاط ضعفشان را حذف می‏کردند. کاش این اتاق فکر باور می‏کرد به اندازه سبد رای اصولگرایان باید روحیه مطالبه‏گری داشته باشد. از جمع جبری آرای کاندیداهای اصولگرایان در انتخابات مجلس یادمان نرود. عدد حاصل بخشی از وزن  این جریان در کاشمر و ترشیز است.

میزان آرای جریان اصولگرایی را باید در میزان آرایی جناب رئیسی در کاشمر و ترشیز جستجو کرد. این اعداد توان مطالبه‏گری این جریان را نشان می‏دهد. جریان نقد رقیب باید در اتاق فکر اصولگرایان به طور جدی مطرح باشد، که متاسفانه نیست. برخی هفت شهر عشق را رفته است و اصولگرایان هنوز اندر خم یک وحدت ساده هستند. تا اتاق فکر اصولگرایان خود را نقد نکند توان مطالبه‏گری ندارد. تا ارتباط بند نافی برخی از همیشه کاندیداها با کاشمر و ترشیز قطع نشود، آسیب‏شناسی سخت است. طنز تلخی است که ناگاه دم انتخابات فرد و افرادی قد علم می‏کنند که اصولگراییم و برای تکلیف آمدیم. نتیجه هم تلخ است، هر یک سبد آرایی دارند حسب منطقه گرایی و فامیل و صنفشان که کلیتش به نفع تک کاندیدای رقیب است.

آرای قابل توجه نیروهای اصولگرا پتانسیل مناسبی برای کنش‏گری در عرصه سیاسی کاشمر و ترشیز است. کاش این چهار کاندیدایی که در انتخابات مجلس از تک رقیب اصلاحاتی شکست خوردند سلسله نشست‏های هم‏اندیشی برگزار می‏کردند. کاش همانطور که در یادداشت شماره قبل عرض شد بیشتر به کاشمر و ترشیز سفر می‏کردند. یکی از دوستان به طنز می‏گفت در هر دوره تعدادی اصولگرا کاندیدا شدند. اینان کجایند؟ به یاد داشته باشید برخی از ادوار برخی از اشخاص با تابلوی اصولگرایی آمدند و رجزی خواندند و ارایی از سبد اصولگرایی به نفع رقیب کاستند، اینان این روزها کجایند؟

اصولگرایان کاشمر و ترشیز می‏بایست با تمرکز و سازماندهی جریانی، به آینده بیاندیشند. گاهی زود دیر می‏شود. بایسته است حواسمان به نقاط ضعفمان باشد. بزرگترین نقطه ضعف ما نداشتن یک محوریت است. نداشتن یک اتاق فکر پویا و فعال است. نقطه ضعف ما عدم باور همه لایه‏های جریان اصولگرایی است. وقت آن رسیده است که برخی بازنشسته شوند. برخی الکی رشد نکنند. جلوی رشد برخی گرفته نشود. کاش هیچ کاشی برای وحدت اصولگرایان مطرح نبود و همه با بصیرت کامل آینده را با لبخند به نظاره می‏نشستند.

 

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد.
در خبر نامه وب سایت ما عضو شوید تا از تازه ترین خبرها و مطالب در ایمیل خود باخبر شوید.