آقاي شهـردار ، نگاهي بر نظريات اخلاقي دنهـارت در سازمان بياندازيد

اخبار ترشیز
Typography

نگارنده حسین نبوی ثالث

کارشناس ارشد مدیریت 

شهروند غير سياسي خطرناک ترين شهروند است / چرا که با عدم عمل سياسي خود به ظلم و ستم کمک مي کند. «‌هراکليتوس‌»

- شهرداري و حکمراني خوب

 حکمراني اصطلاحي است که بر اِعمال قدرت در مجموعه اي از زمينه هاي نمادي دلالت دارد و در آن مفاهيم هدايت و کنترل و تنظيم فعاليت ها در جهت منافع مردم يا همان شهروندان

و کارکنان مستتر است. جالب توجه است که مفهوم حکمراني وسيع تر از حکومت است. تعريف حکمراني با سه اصطلاح مورد توجه صاحب نظران قرار مي گيرد: 1-پاسخگويي و حساب پس دهي(اثربخشي نفوذ افراد تحت حاکميت بر حکمران)،2- مشروعيت  3- شفافيت(مبتني بر موجوديت ساز و کار هايي براي تضمين دسترسي عامه به فرايند تصميم گيري). اين سه اصطلاح محور بسياري از تعاريف حکمراني محسوب مي شوند. کشورهاي در حال توسعه معمولا از حيث نحوه پاسخگويي و ميزان شفافيت مورد انتقاد قرار مي گيرند. مفهوم حکمراني مي تواند به سطح شرکت ها يا سازمان هاي دولتي تسري يابد و در اين بين شهرداري ها با انبوهي از شرح وظايف و مسئوليت ها در کنار زير ساخت هاي شهري و افزايش کيفيت زندگي شهروندان بيشتر از ساير سازمان ها به يک ساختار سازماني نوين وپيشرفته و يک حکمراني خوب در برابر يک حکمراني ضعيف نيازمندند . صاحب نظراني همچون تيلور ، ويس ، تيز دل و موبيوس  عواملي همچون عدالت جويي ، پاسخ گويي،شفاف سازي و قانون گرايي را به عنوان شاخص هاي حکمراني خوب بيان نموده اند، اما حقيقتا شهرداري کاشمر با اين شاخص ها و مفاهيم چه ميزان آشناست ؟ به اعتقاد شما چه نوع حکمراني  در شهرداري کاشمر برقرار است ؟

عامل اول- گزينش و انتخاب کارمندان

در حالي که انتظار مي رود سازمان هاي دولتي ايران همچون سازمان هاي مدرن دولتي در امر گزينش و انتخاب کارکنان به مسائلي همچون مولفه هاي گزينش نيروي انساني،کارمنديابي، روش هاي نوين کارمند يابي،توانمندسازي و جانشين پروري بپردازند و در حالي که هزاران جوان تحصيل کرده ي جوياي کار در شهرستان کاشمر در صف انتظار مي باشند، به اعتقاد شما استخدام و کارمنديابي در شهرداري کاشمر برگرفته از بطن جوامع سنتي، حاکميت فردي، روابط سنتي‌، سيماي نامطلوبي به نظام اداري شهرداري کاشمر نبخشيده است؟ آيا برخي از  افراد به دليل وابستگي هاي سياسي بدون داشتن مدرک مرتبط و خدمت سربازي و يا قرابت با برخي بزرگان شهر از مجاري مرتبط با شهرداري امور نمي گذرانند؟ در حالي که جوانان زيادي با تحصيلات عالي چشم انتظار اين مشاغلند .به راستي شهروندان عزيز چندبار آگهي يا اطلاعيه اي مرتبط با شهرداري کاشمر با عنوان « به کارگيري نيروي هاي خبره پيماني يا قراردادي » يا هر عنواني ديگر در طي ساليان اخير در فضاي عمومي مشاهده نموده اند؟ آيا اين نمونه ي کاملي از بي عدالتي،عدم پاسخگويي، عدم شفافيت و حکمراني ضعيف نيست؟ حقيقتا جايگاه شوراي شهر به عنوان يک ساختار دمکراتيک کمک کننده به حکمراني خوب کجاست؟

عامل دوم- ساخت و ساز در شهر هديه ي شهردار است !!!!

شهردار سخاوتمند ، خدمات را به اختيار خود مي بخشد. تا زماني که همه چيز در تصرف وي است هر امتيازي را که مي خواهد به شهروندان پيشکش مي کند .جايي که خواهان است خدمات به مردم خوشبخت اعطا مي شود، و آن جا که نخواهد اين خدمات از نگون بختان دريغ مي گردد. اين نوع از حکمراني را مي توان در حاکميت فردي و ديکتاتوري ديد. اجراييات در شهرداري سليقه اي و سفارشي برخورد مي کند و قوانين منعطفند و کميسيون ها براساس داده هاي نادرست شهرداري پردازش مي شوند، گويي شوراي شهر در احقاق حق مرده است و در اين فرايند دست بالا را دارد چون طرفداران شهردار در آنجا در اکثريتند. 

عامل سوم - شهرداري به امين هاي واقعي نيازمند است !!!!

ساز و کار هاي نهادي ناظر بر قدرت مي توانند نقش مهمي براي کنترل، بررسي و کاهش عوامل فساد باشند.يک دستگاه قضايي مستقل و بي طرف غالبا عامل مهم جلوگيري از سو استفاده، فساد و ساير اعمال فساد آور است. شوراي شهر به عنوان يک نظام دمکراتيک نيز جايگاه ويژه اي در احقاق حق شهروندان دارد که در مقالات بعدي به اين موضوع بيشتر خواهيم پرداخت.

آقاي شهردار مديريت دولتي نوين، امروزه با مسايلي همچون انسان گرايي سازماني و اخلاق اداري به عنوان عواملي که از آنومي و بي هنجاري در شهر و سازمان  جلوگيري مي کند عجين شده است. اما به راستي جايگاه مديريت دولتي نوين در شهرداري کاشمر کجاست؟ فردريکسون و دنهارت عنوان مي کنند «که يک حکومت دمکراتيک، مبتني بر بروکراسي اي است که متعهد به خيرخواهي است.»بدين منظور مديران دولتي بايد در راستاي منافع شهروندان عمل کنند و لازمه  ي اين امر نيز داشتن « حس خيرخواهي » است. به اعتقاد دنهارت مديران دولتي در راستاي تحقق اخلاق اداري، بايد در شهروندان اعتماد ايجاد کنند، و اين امر محقق نخواهد شد. مگر آن که آنان به شهروندان نشان بدهند که قصد دارند و قادرند با خيرخواهي و عشق ورزي به آن ها عمل کنند.به زعم وي در اين صورت اعتماد شهروندان جلب خواهد شد و شايد آنان نيز در اخلاق مداري، پرهيزگاري و تقوا سهيم شوند.آقاي شهردار توجه کنيد که دنهارت يک کارشناس بزرگ مديريت در اخلاق اداري مي باشد و مسلمان نيست، وي هرگز در پاسخ به شهروندش نمي گويد: که« ظلم مي کنيم چون ظلم کرده ايد.»

مجموع رتبه (2)

5 از 5 ستاره

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

 • مهمان - سیدسعیدسیدی جردوی

  دارای رتبه 5 از 5 ستاره

  سلام و احترام
  تشکر از زحمات بی شائبه و توانایی در بیان واقعیات
  با افتخار در خصوص همکاری در تنظیم و ارائه مقالات حقوقی اعلام آمادگی مینمایم
  09155318900

  0 می پسندم لینک کوتاه:
 • مهمان - الهه حلیمی

  دارای رتبه 5 از 5 ستاره

  نشریه تون عالیه

  0 می پسندم لینک کوتاه:
در خبر نامه وب سایت ما عضو شوید تا از تازه ترین خبرها و مطالب در ایمیل خود باخبر شوید.