شهرداری کاشمر، سازمان هزار استعاره

اخبار ترشیز
Typography

يکي از ويژگي هاي مديريت دولتي پست مدرن، استفاده از زبان نمادين به منظور توصيف و مفهوم سازي مديريت و شرايط سازماني مي باشد . بهره گيري از زبان استعاره اي و استعاره پردازي ، يکي از اصلي ترين و متداول ترين ابزارهاي نمادين در علوم اجتماعي است.

طي دو دهه اخير در حوزهي تئوري سازمان، استعاره هاي متعددي مطرح و معرفي شده است. استعاره جاز ، کولاژ ، سطل زباله و تئاتر جديد ترين استعاره هاي سازمان و مديريت هستند که هرکدام مفهومي خاص دارند. به عقيده ي گرت مورگان استفاده از زبان استعاره اي کمک بسياري در درک و شناخت پديدهي سازمان مي کند.استعاره موجب درک جوانبي از پديده ها مي گردد که تا قبل از آن چندان براي ما شناخته شده و قابل درک نبوده است. به عقيده ي وي بکارگيريِ استعاره نوعي شيوه ي تفکر و روش نگريستن است که به ما در چگونگي درک جهان اطرافمان کمک مي کند. مثلا يکي از استعاره هاي گرت مورگان که مي توان براي بعضي از شهرداري هاي خودگردان کشورمان و به واسطهي مديران مياني سياست زده و اقتدارگرا استفاده نمود، استعارهي سازمان به عنوان ابزار سلطه است که يکي از واقعيترين استعاره ها براي توصيف برخي از سازمان هاي معاصر، ميباشد. سازمانهايي که براي خدمت به مردم ايجاد شده اند ،پس از چندي به صورت تشکيلاتي عظيم بر مردم حکم مي رانند و از صورت خادم به حالت مخدوم تغيير ماهيت مي دهند.
يکي از استعاره هاي جذاب ديگر که اين جا مصداق دارد. استعارهي ميکي موس است. والت ديسني با ساختن موش مشهور خود به شهرت رسيد. در کارتون هاي کوتاه و متنوع او، موش مشغول ساختن بعضي چيزها مانند خانه يا قايق بود و معمولا در حين کار براي دست يافتن به نتايج کوچک با مشکلات بزرگي مواجه مي شد و دست و پنجه نرم مي کرد. بنابراين به تدريج نام ميکي به هر چيزي داده مي شد که مستلزم تلاش قابل ملاحظه اي براي نتايج ناچيز همانند بسياري از مقتضيات بروکراسي بود. همچنين اين واژه براي خط مشي ها و مقرراتي که غيرضروري، بي محتوا و تا حدودي اهانت آميز بود نيز به کار مي رفت.
از استعاره هاي جذاب ديگر مي توان به تقابل دو استعاره ي قهرمان و استعاره ي تئاتر اشاره نمود. استعاره ي تئاتر ، تصريح مي کند که مديران مي توانند نقشي منفي ايفا کرده و به منزله ي افرادي شرور و بد در نظر گرفته شوند. ماريا لورينو در مطالعه ي خود در رابطه با موضوع فيلم هاي هاليوود نسبت به مديران دولتي دريافت اغلب فيلم سازان هاليوود در فيلم هاي خود بروکرات هاي دولت را به منزلهي افرادي شرور و بد ترسيم مي کنند که در بسياري از مواقع حتي از جنايتکاران و گانگستر ها نيز پيشي مي گيرند. البته در شهر ما استعارهي قهرمان حاکم است و تمام شهر در طول اين پنج سال از بيلبورد ها و بنر هاي اين قهرمان اسطوره اي پر بوده است.
همگان مي توانند براي يک سازمان استعاره سازي کنند.اين کار را افلاطون با استعاره«زندان روح» همان داستان معروف غارنشينان که سايه ها را واقعيت مي پنداشتند و نمي توانستند واقعيات جهان پيرامون را درک کنند از ديرباز انجام داده و به حل مشکل پرداخته است. ادبيات ما از اين استعاره ها سرشار است.پيشنهاد مي کنيم اعضاي شوراي شهر کاشمر کتاب « استعاره ها ، ابزار شناخت سازمان» اثر ( دکتر الواني) را مطالعه کنند. سپس جلسه اي گذاشته و نواقص موجود در شهرداري را با تکنيک استعاره اي جلو ببرند. مثلا در مورد جذب منابع انساني در شهرداري چه استعاره اي نزديک تر است؟ در مورد ساخت و ساز ها در شهر چه استعاره اي بهتر نمود مي کند؟ در مورد شفافيت در شهرداري چه استعاره اي کاربردي تر است؟ در مورد تداخل امور کاري شهرداري با اداره راه و شهرسازي چه استعاره اي مي توان به کار برد ؟ در مورد ادبيات شهردار و اخلاق اداري بهترين استعاره چيست؟ در مورد جايگاه ساز و کار هاي نظارتي چه استعاره اي مناسب است؟ در مورد عملکرد شورا بهترين استعاره چيست؟
حقيقتا کنفرانس هاي علمي زيادي در جهت استعاره سازي در ادبيات مديريت دولتي در سرتاسر جهان برگزار مي شود، قطعا شوراييان مي توانند استعاره هاي جديدي را به ادبيات مديريت دولتي پست مدرن بيفزايند: استعاره هايي از قبيل قلاب ماهيگيري،ياران غار، جنگل مولا و ... قطعا مي توانند مرزهاي اين مقوله ي علمي را جابجا کنند.

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

در خبر نامه وب سایت ما عضو شوید تا از تازه ترین خبرها و مطالب در ایمیل خود باخبر شوید.