دالون های فساد در شهرداری

اخبار ترشیز
Typography

سیدحسین نبوی ثالث

کارشناس ارشد مدیریت دولتی

 «ری را » ... صدا می آید امشب / از پشت «کاچ » که بندآب/برق سیاه تابش تصویری از خراب/در چشم می کشاند./گویا کسی ست که می خواند... «نیما یوشیج »

دنیای اقتصاد در مقاله ای در سال 95 با عنوان « هفت روزنه فساد در شهردار یها » به بررسی عوامل فساد در شهرداری و مدیریت شهری پرداخته است

. در این مقاله نبود سامانه بهنگام و برخط صدور مجوزهای شهرداری، به عنوان نخستین روزنه بروز فساد شهری ذکر شده است. به گونه ای که محرمانه بودن برخی لای ههای اطلاعاتی در برخی پرونده های ساختمانی م یتواند رانت اطلاعاتی ایجاد کند. دومین عامل کافی نبودن مطالعات پیوست طرح ها و پروژه های شهری و بروز تصمیم گیر یهای سریع و سطحی می باشد. عامل سوم غلبه دیدگا ه های سیاسی بر دیدگاه تخصصی است. عامل چهارم استناد به قوانین قدیمی که کاربری آ نها در نظام فعلی مدیریت شهری منسوخ شده است. عدم توجه و بهره برداری نکردن از ذ ی حسابان و گزارش های حسابرسی نیز دومنشا دیگر در فساد شهری قلمداد شدند. فتمین و آخرین روزنه فساد ... در شهرداری از دیدگاه این مقاله ، بی اطلاعی شهروندان نسبت به حقوق شهروندی خودشان است .این عدم آگاهی سبب می شود شهروندان در اجرای برخی امور قانونی شهری نیز مجبور به پرداخت بهای اضافی به مدیریت شهری شوند.

به این عوامل می توان منفعل شدن شوراییان و ساز و کار های نظارتی و عدم صلاحیت مدیران از جهت اخلاقی و شخصیتی را افزود گر چه این عوامل را می توان مرتبط با همان عامل سوم ذکر شده یعنی غلبه دیدگاه سیاسی بر دیدگاه تخصصی دانست. طبق قانون، شهرداری ها خودکفا و خودگردانند جریان حاکم برشهرداری و شورای شهر در اکثر شهرها جریان موسوم به اصلاح طلبی است و مگر نه آن است که اصلاحات به معنای بهبود خطاهای موجود است. پس چرا به جای استفاده از این روزنه های فساد در جهت ابزار سلطه ، قدرت و سیاسی بازی به سمت اصلاحات پیش نرفتیم؟ چقدر در مباحث مربوط به درآمد های پایدار برای شهرداری اصلاحات دیده ایم؟ چقدر در حوزه ی شفاف سازی در شهرداری فضاهای تاریک را پوشانده ایم؟ آیا ایجاد کردن یک سامانه بر خط از ساخت و سازها و شرایط آن در دنیای مدرن امروزی کار سختی است؟ گرچه بدون شرایط نظارتی شایسته، سامانه برخط هم توسط برخی کاربران و مدیران فاسد دستکاری می شود .

محسن خاکزاد در دو فصلنامه حقوق اداری مقاله ای جالب با عنوان « بررسی تطبیقی نظارت قضایی بر تبیین منابع درامدی شهرداری در ایران و انگلستان » چاپ کرده است. در مقدمه مقاله این چنین آمده است: « از آن جا که شهرداری ها در ایران در بخش درآمد پایدار توان کمی دارند از این رو وابستگی شدید به ساخت و ساز و فروش تراکم پیدا کرده اند. نیاز مبرم شهرداری به منابع درآمدی سبب گردیده که شهرداری ها به سراغ منابع درامدی بروند که با اصول حقوق عمومی و حقوق مالیه شهری سازگار نیست. یعنی هم خلاف قانون است و هم با حقوق شهروندان تعارض دارد. از طرف دیگر با توجه به اقتدارات وسیع و وسایل و امکانات و منابع مالی و انسانی فوق العاده ای که در اختیار شهرداری قرار گرفته است زمینه ی انحراف و سو استفاده از اقتدارات عمومی وجود دارد و پاسخ این مشکل را در مفهوم نظارت بر شهردار یها به صورت عام و نظارت قضایی بر آ نها به نحو ه ی خاص بیان می دارد. » در نتیجه ی این مقاله  نوشته شده است: « بدون وجود درآمدها و ابزا رهای قانونی پایدار برای تحقق آن، تامین مالی شهرداری به نحو مطلوبی انجام نخواهد گرفت و زمین هی ارائه ی خدمات مطلوب در چارچوب قانون مداری برای شهروندان فراهم نخواهد شد. »

به اعتقاد نگارنده در وضعیت فعلی که شهرداری از درآمد های پایدار برخوردار نیست، را ههای برون رفت از فساد در شهرداری تقویت نهاد های نظارتی، تاسیس دیوان محاسبات شهری در راستای نظارت دقیق ، ایجاد شفافیت در معنای واقعی،حضور شورای سالم و فعال و مورد آخر که به بخت و اقبال هر شهری و رای های انتخابات شورا و رای اعضای شورا برمی گردد در جهت آرزومندی برای حضور یک شهردار سالم و پاک طینت است. شهرداری که خود در جهت اخلاق اداری، پاکدستی و شفافیت تلاش می کند.امید است شهروندانمان اینقدر بخت داشته باشند تا روزی به جای دیدن درآمدها و هزینه های شهرداری درقالب دو جدول بزرگ و بسنده کردن کلی به شش عامل درآمدی از میان نه عامل درآمدی شهرداری ها دربرخی نشریات شاهد شفافیت سازمانی در معنای دقیق و جزئی آن باشند، یعنی شهروندان شفافیت مالی را در معنای واقعی ببینند. به امید آن که روزی شهروندانمان اینقدر اقبال داشته باشند تا از یک سامانه بر خط سالم در ساخت و سا زها در شهرستان بهره مند شوند. به امید آن که شهروندمان آن قدر اقبال داشته باشند تا دیوان محاسبات شهری تاسیس شود و مسئولیت آن بر عهده کسانی باشد که سیاستمدار نیستند و هیچ وابستگی ای به شهردار ندارند . ...

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

در خبر نامه وب سایت ما عضو شوید تا از تازه ترین خبرها و مطالب در ایمیل خود باخبر شوید.