هنگام آن است که قلم را لَختی برای خودش بگریانم

اخبار ترشیز
Typography

آقای نماینده نقد را سیاهنمایی تلقی نکنید

سیدحسین نبوی ثالث 

کارشناس ارشد مدیریت دولتی 

 تقویت نقش رسانه ها

رسانه های حرفه ای با افشای سو استفاده ها به بازبینی سطح فساد کمک می کنند. بر این اساس، رسانه ها نهاد عمومی کلیدی در مبارزه با فساد تلقی می شوند.اگرچه بسیاری از کشورها بعضا رسانه های آزاد و بازی دارند،

برخی از عوامل محدود کننده، مشارکت قدرتمند بالقوه ی رسانه ها را در مبارزه با فساد تضعیف می کنند(کاترل 1999 و بالکین1999).بنابراین در همه ی کشورها، رسانه ها یکی از ارکان اصلی جامعه ی مدنی قلمداد می شوند. آقای نماینده تمامی مقالات اخیر نشر شده در نشریه سرو کاشمر در مبحث عملکرد شهرداری، شوراییان و کمیسیون ها دارای پایگاه دانشگاهی و مردمی و مبنای قانونی و تاریخی است و اگر با مطالعه ی مقاله هایی همچون« بلوار سید مرتضی از 48 تا 96، از پیرنیا تا رشیدیان» ،«دالون های فساد در شهرداری»،«شهرداری کاشمر، سازمان هزار استعاره»،«آقای شهردار، نظریات اخلاقی دنهارت در سازمان را بخوانید» و «نارضایتی از سکوت اعضای شورا در برابر تصمیمات نامتعارف شهرداری  » به نتیجه ای همچون سیاهنمایی رسیده اید، بدانید تلاش نموده ایم تا به وظیفه ی خود به عنوان یک روزنامه نگار یا ژورنالیسم عمل کنیم و تنها آن چیزی را که با اعماق وجود حس نموده ایم در یک خط مشی قانونی به اطلاع عزیزانی چون شما برسانیم. سعی کرده ایم زبان مردمی باشیم که از بیان دردهای خود قاصرند، سعی کرده ایم نقطه مطلوب را نشان داده و با ارائه ی پیشنهاداتی به سمت آن حرکت کنیم، از شما خواهشمندیم بار دیگر مقالات ذکر شده را بدون دیدگاه قبلی و بدون در نظر گرفتن خط مشی های سیاسی و بدون دیدن لوگوی سرو بار دیگر مطالعه کنید، مطمئن هستم شما هم با این لغات هم ذات پنداری می کنید.

آقای نماینده ، شما نجات دهنده باشید

سفر های میتی کومان نام پویا نمایی ژاپنی می باشد که برای خیلی از ما جوان ها نقش نوستالژی را ایفا می کند. پویا نمایی میتی کومان براساس زندگی شخصیت واقعی و محبوب ژاپنی توکوگاوا میتسو است مردی که به دلیل داشتن صداقت و عدالت و همچنین مورد اعتماد بودن از طرف حاکم بزرگ یکی از افرادی بود که برای نظارت بر کار حاکمان نواحی فرستاده می‌شد ، شاید باید در آرزوی رسیدن وی به دیارمان باشیم. شاید هم نه، خودمان باید برای خودمان کاری کنیم و مصداق آن پیمان معروف حلف الفضول شویم که از وقایع مهم بیست سالگی پیامبر(ص) است، پیمانی که پیامبر در آن شرکت داشت و ایشان آن را مقدس می شمرد، پیمان جوانمردانی که برای حمایت از ستمدیدگان در مکه منعقد شد،شاید باز هم نه باید چاره ای دیگر کنیم و قبل از اینکه قضاوت و تحقیقی صورت گیرد و حکم سیاهنمایی دهیم ،روی به مدعی العموم کنیم و از او بخواهیم بر مبنای قانون، حوادث مربوطه را در ترازوی عدالت بگذارد.پس همچون گذشته تنها راه نجات شهرستان و مردم سالاری و خلاص شدن از بند اعمال یک گروه خاص را در دستان مدعی العموم و واحد های نظارتی تعبیه شده در جمهوری اسلامی قرار دهیم و به مردم دیارمان در راه آگاهی بخشی و شفافیت  کمک کنیم.

حاشیه ی تلخ

نکته طنز در این جلسه که ماهیت نشریه ی  مخالف در دستان یک جریان و خط مشی سیاسی هم شکل سیاهنمایی تلقی می شود این است که شهرداری ، که این مقالات  در جهت عملکرد او، کمیسیون ها، اجراییات ، نحوه  استخدام ها و غلبه دیدگاه سیاسی  اش بر دیدگاه تخصصی نوشته شده است ، در تایید سخنان نماینده دیارمان، از درایت و هوش آقای نماینده بابت نگاه ریزبینانه و استفاده از واژه سیاهنمایی تشکر می کند..

آقای نماینده ! لطفا وکیل الرعایا باشید

منتخب مردم دیارمان ، شما که با سی درصد آرا به مجلس راه پیدا کردید روز بعد از آن با بیانیه ای دلنشین فرمودید که زین پس نماینده ی تمام مردم ترشیز خواهید بود. مردم کاشمر بیش از پیش به اقتدار شما در جهت کوتاه کردن دست نیروهای زیاده خواه و قلدر مآب در شهرستان نیازمندند. نیروهایی که با رفتار سیاست کارانه و قلدر مآبانه خود با شهروندان به شدت از سی درصد آرای شما کاسته اند و موفقیت شما در دوره بعدی انتخابات را به چالش کشیده اند .منتخب مردم دیارمان، خودتان گفتید شما نماینده هفتاد درصد دیگر هم هستید.

ابوسهل زوزنی نباشیم

ابوالفضل بیهقی ،کاتبان زمان غزنوی را با حق شناسی و چیره دستی در کتاب خویش به تصویر می کشد. از بونصر مشکان به عنوان کاتبی بزرگ و خیرخواه یاد می کند که پس از مرگ بونصر از شدت تاثر برای او می نویسد «که هنگام آن است که لختی قلم را بر وی بگریانم» اما از ابوسهل زوزنی به عنوان یکی از کاتبان شرور دربار غزنوی که پس از مرگ بونصر جایگزین وی می شود چنین یاد می کند« و همیشه چشم نهاده بودی تا پادشاهی جبار بر چاکری خشم گرفتی و آن چاکر را لت زدی و فرو گرفتی ، این مرد از کرانه بجستی و فرصتی جستی و تضریب کردی و المی بزرگ بدین چاکر رسانیدی و آنگاه لاف زدی که فلان را من فرو گرفتم واگر کرد ، دید و چشید – و خردمندان دانستندی که نه چنان است و سری می جنبانیدندی و پوشیده خنده می زدندی که وی گزاف گوی است.» بهتر است همچون بعضی از شهرداری نامه ها  ابوسهل زوزنی زمان خود نباشیم، ابوسهلی که در مورد سخنانش خردمندان دانستندی که نه چنان است و سری می جنبانیدندی و پوشیده خنده می زدندی که وی گزاف گوی است

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

در خبر نامه وب سایت ما عضو شوید تا از تازه ترین خبرها و مطالب در ایمیل خود باخبر شوید.