همنوایی یا استقلال رای در شورای شهر کاشمر

اخبار ترشیز
Typography

همنوایی یکی از بحث های روانشناسی است . در گروه های اجتماعی معمولا افراد از هم می خواهند بر اساس هنجارها مثل هم عمل کنند یا به عبارتی همرنگ و همنوا شوند.

این امر در گروه های سیاسی هم که نوعی گروه اجتماعیبه شمار می آیند وجود دارد. همنوایی با هنجارهای اجتماعی گاهی مثبت است و گاهی منفی تلقی می شود. به طورکلی همنوایی و همرنگی و همراهی با هنجارهای اجتماعی باعث آرامش می شود و سبب می گردد هر بار مجبور نشویم درگیر چالش و مذاکره مجدد با دیگر افراد جامعه شویم. همرنگی پاداش
هایی شبیه صمیمیت و محبت را هم درپی دارد. اما همنوایی اثرات مخربی هم به دنبال دارد . معمولا همرنگی به دنبال انگیزه های فردی ، محیطی و موقعیتی به وجود می آید. همنوایی باعث می شود فرد برای دستیابی و پذیرش از طرف گروه خود را در مرحله ای نه چندان دلچسب پرتاب کند.روانشناسان معتقدند در همنوایی سطح خودآگاهی فرد پایین می آید و استقلال در قضاوتش کاهش می یابد. این موضوع امروزه در گروه های سیاسی هم به مانند دیگر گروه ها مشهود است. معمولا عضویت در یک گروه تبعیت از آن گروه را به دنبال دارد. به نظر می رسد این اطاعت باید بدون چون و چرا باشد.اگر فردی در این گروه بر اساس تفکر و تحلیل فردی به نتیجه ای منطقی درجهت آنچه خودش درست می پندارد گام بردارد مورد هجمه قرار می گیرد.و به جای تفکر و تدبر گروهی، بر صحت و سقم ایده یاعقیده فرد ، افکار به این سمت سوق داده می شود که « انسجام گروهی نشانه رفته است » یا فرد مورد نظر از گروه خارج شده است .
با دقت در این موضوع متوجه می شویم آنچه در تعریف هم گروهی بودن مهم است تبعیت است نه تفکر. هر فرد  بدون تفکر معقولانه و توجه به هویت شخصی و فردیت باید در گروه ذوب شود در غیر این صورت متهم است. این اشکال همنوایی است.
در این مورد به خصوص هم، به جای بحث در مورد صحت و سقم «نظریه شفاف سازی » و « انتخاب ناظر مالی -» که هیچ کدام را نمی توان منفی تلقی کرد- و تلاش برای توسعه و بهبود شرایط در مدیریت شهری اولین برخوردها حاکی از تحت فشار قرار دادن و برچسب زدن به فرد صاحب ایده است.با توجه به مطالب فوق به نظر می رسد در گروه های سیاسی « هم گروه بودن » و «پذیرش » در گروه نیاز به باز تعریف دارد.عضو گروه یا جامعه بودن به معنی تن دادن به همه خواسته های اکثریت جمعی نیست. ما باید احساس کنیم که اجازه داریم به هر گروهی که عضو آن هستیم به راحتی انتقاد و یا حتی اعتراض کنیم.
هنگامی که توانایی این احساس از ما سلب شد ، به چنین گروه هایی منزلت وقدرتی اهدا می کنیم که در واقع شایسته آن نیستند.

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

در خبر نامه وب سایت ما عضو شوید تا از تازه ترین خبرها و مطالب در ایمیل خود باخبر شوید.