خطر فرصت طلبان براي اصلاحات از اصولگرايان بيشتر است

اخبار ترشیز
Typography

 سید علیرضا نبوی ثالث 

نه من ز بي عملي در جهان ملولم و بس/ملالت علما هم ز علم بي عمل است «حافظ»

 اين روزها وقتي به وضع جامعه مي نگري ، احساس مي کني بر ذهن و فکر و در و ديوار آن اندوهي غريب حکم مي راند، اندوهي از جنس آن سخن حکيمانه که : « در زندگي رنج هايي است که مثل خوره روح آدم را مي خورد و نمي شود به کسي گفت »

، وجود يک نوع شلختگي در سطح جامعه در حوزه هاي فرهنگي ، اجتماعي ، سياسي باعث شده که هم اپوزيسيون هم حاکميت هيچ کدام از اين وضعيت خشنود نيستند .

بخشي از مشکلات که در طول اين 40 سال گريبانگير نظام جمهوري اسلامي شده است ممکن است به دخالت هاي بيگانگان بي ارتباط نباشد اما آن قسمت از مشکلات که به خاطر اعمال تبعيض ها ، سوء استفاده از قدرت و قانون شکني ها ، توسط عده ي قليلي از فرصت طلبان  بر پيکره ي نظام تحميل مي شود از جانب هيچ فرد و گروه و جريان سياسي پذيرفته نيست ، اين نوع فرصت طلبي ها از جانب هر جرياني صورت گيرد به تدريج باعث سلب اعتماد عمومي از حاکميت مي گردد .

نيم نگاهي به روزنامه ي «آرمان امروز » در تاريخ 25 آذر 97 بيندازيد، اين اندوه حاکم بر جامعه را از زبان دو اصلاح طلب به وضوح نمايان ساخته است .

در راستاي وضعيت فعلي جريان اصلاحات خبرنگار اين نشريه فرهاد فدايي در مصاحبه با دو تن از اصلاح طلبان شناخته شده، سعي کرده برخي از واقعيت هاي جامعه را منعکس کند ، محمد کيانوش راد عضو حزب توسعه ي ملي ايران در گفتگو با آرمان مي گويد « خطر فرصت طلبان براي اصلاحات از اصولگرايان بيشتر است » و محمد رضا خباز همشهري اصلاح طلب شناخته شده ي شهرمان معتقد است « مردم از خويشاوند سالاري ، ناراضي اند و نبايد مسئولان فرزند خود را تافته جدا بافته از ديگران بدانند » و مجلس و دولت بايد « رخنه هاي انتصابات فاميلي را ببندند .»

اجازه مي خواهم با استفاده از نظرات محمد کيانوش راد و درج مصاحبه ي محمدرضا خباز ، مردم ديارم را به تامل و تعمق در آن چه بين اصلاح طلبان از حرف تا عمل مشاهده مي کنند دعوت کنم .

محمد کيانوش راد معتقد است : اصلاحات امروز با اصلاحات سال 76 که به دنبال آن ، برخي موفقيت ها نصيب اصلاح طلبان شد ، تفاوت دارد ، اصلاحات امروز ديگر آن اصلاحات خالص نيست و برخي از اعضاي اين جريان در پي رسيدن به قدرت از جاده ي اصلاحات هستند ، اين روزها انتقادات زيادي به عملکرد اصلاح طلبان در قدرت وجود دارد ، اصلاح طلبان نياز به پالايش درون جناحي دارند ، اصلاح طلبان به دو بخش اصلاح طلبان سيستمي و اصلاح طلبان روشنفکر قابل تقسيم اند . وي معتقد است : اگر اصلاح طلبان دچار استحاله يا نازايي در انديشه و گفتمان خودشان شوند ، يا با فرصت دادن به عناصري در درون اين جريان که اصلاحات را تنها برچسبي براي دست يابي به پست و پول مي دانند ، بايد پذيرفت احتمال اين که مردم در آينده به اصلاح طلبان يا بخشي هايي از اعضاي جريان اصلاحات نه بگويند و پاسخ منفي به دعوت آن ها در موضوعات مختلف مانند حمايت هاي انتخاباتي بدهند وجود خواهد داشت ، اگر اصلاح طلبان صف خود را از فرصت طلبان جدا نکنند ، خطر فرصت طلبان براي اصلاحات از اصولگرايان بيشتر است !

طرح مطالبات مردم - اصرار بر حقوق مردم ، سازش ناپذيري در دفاع از حقوق هر آن کسي که در جامعه ي ايران دچار محروميت و ظلم قرار مي گيرد . اساسي ترين معيارهايي است که اصلاح طلبان براي حرکت امروز و آينده ي پيش روي خود بايد ترسيم کنند .

 با درج کامل مصاحبه محمد رضا خباز به اين دو بزرگوار اصلاح طلب بايد گفت : دستمريزاد ، جانا سخن از زبان ما مي گوئيد .

« طي حدود 15 سال اخير، بحث انتصاب‌هاي فاميلي در بين مديران دستگاه‌هاي مختلف امري عادي شده و واکنش‌هايي را به همراه داشته است. چرا قبح خويشاوندسالاري ريخته شده است؟

يکي از ايراداتي که به رژيم پهلوي گرفته مي‌شد، خانواده‌اي هزار فاميل بود که تمام مناصب را خودشان تعيين مي‌کردند و در دست خود داشتند و از ورود شايستگان به قدرت جلوگيري مي‌شد. انتخاب وزرا، استانداران، معاونان وزرا و... همگي از بين همان 1000نفر و يا خانواده هزار نفره تعيين مي‌شد. اين امر يکي از انتقادات انقلابيون بود. به اين دليل که اين روش کشورداري غيرمنطقي بود و مردم اين امر را نمي‌پسنديدند. تا اينکه انقلاب شد و در اوايل انقلاب پديده‌اي به نام فاميل‌گرايي و خويشاوندسالاري در مسئولان وجود نداشت، بلکه برخي از فرزندان مسئولان در جبهه‌ها شهيد و يا جانباز شدند. يا وزير آزاده و معاون وزير جانباز داشتيم. يکرنگي و همدلي بين مردم و مسئولان وجود داشت. کسي به واسطه خدمت و يا تلاشي که انجام مي‌داد، خود را ذي‌حق نمي‌دانست. يعني کسي نمي‌گفت که چون ما در مبارزه با رژيم پهلوي نقش داشتيم، زندان رفتيم و شکنجه شده‌ايم، بنابراين طلبکار انقلاب هستيم، اينگونه نبود و همه خود را بدهکار انقلاب مي‌دانستند. امام راحل هم خود را خدمتگزار مردم مي‌دانستند که يک افتخاري بود هم براي خود و ديگران. آن موقع خانواده و يا فرزندان مديران انتظار نداشتند که از موقعيت پدران و مادران خود سوءاستفاده کنند.

در دهه‌هاي بعدي چرا همان حس خدمت به مردم و خادم ملت بودن بدون چشمداشت، در بين مسئولان کمرنگ شد؟

هرچه از زمان گذشت و بر عمر انقلاب افزوده شد؛ همان‌طور که متاسفانه برخي از ارزش‌ها به بوته فراموشي سپرده شده، مانند راستگويي، اتهام‌نزدن به ديگران، غيبت نکردن و... که ويژگي‌هاي يک فرد مومن است، کم‌کم اين ارزش‌ها هم رنگ باخت. مساله توجه به خانواده در مناصب، بهره‌مندي فرزندان و آشنايان از منافع دولتي و مسئوليتي هم به مرور در بين مسئولان کشور جا باز کرد. خاطرم هست زماني فرزندان مسئولان به راحتي در بين مردم حضور پيدا مي‌کردند و براي خود تشخصي قائل نبودند. کم‌کم دنيا زير زبان برخي از مسئولان مزه کرد. البته هنوز هم مديراني هستند که مانند اوايل انقلاب زندگي مي‌کنند. اما مديراني هم هستند که براي خود و خانواده‌شان جايگاه و موقعيت ويژه قائل مي‌شوند که اين امر از ديد مردم پنهان نيست. مردم چنين رفتارهايي را نمي‌پسندند و به چشم سوءاستفاده تلقي مي‌کنند. پيامبراسلام(ص) مي‌فرمايند: «انسان مؤمن براي حکومت کم‌هزينه اما پرفايده است»، يعني يک مدير بايد از کمترين امکانات کشور استفاده کند و بيشترين بهره‌وري را داشته باشد. اما مديري که خانه، ماشين، لوازم رفاهي، خوراک و پوشاک آنچناني داشته باشد، نمي‌تواند خود را مسئول در تراز جمهوري اسلامي بداند، تنها مي‌تواند بگويد يک مدير است، بهترين نمونه مدير در جمهوري اسلامي هم، حضرت امام(ره) بود. شهيد رجايي را داشتيم که از کمترين امکانات استفاده مي‌کرد و مانند وزراي خود، کمترين حقوق را دريافت مي‌کردند.

آيا خويشاوندسالاري به جاي شايسته‌سالاري، يک اشکال ساختاري در عرصه مديريتي کشور است و يا صرفا به اشکالات شخصيتي و تنها معطوف به شخصيت افراد است؟

به نظرم هردو. يعني هم در ساختارها مشکل داريم و هم در افراد و مديران. مدير قبل از نشستن بر مسند، بايد بر نفس خود غلبه و تزکيه کند؛ يعني وقتي مي‌خواهد براي فرزند خود قدمي بردارد و شغلي به او بدهد، بايد ابتدا 3 ميليون نفري که مانند فرزند او وجود دارند را هم در نظر داشته باشد. مدير نبايد فرزند خود را تافته جدابافته از ديگران بپندارد. صدها هزار شهيد نداديم که مديران براي فرزندانشان مناصبي در نظر بگيرند و پست‌ها را به آنها بدون کمترين شايستگي بدهند. اين امور به خود افراد باز مي‌گردد و در نوعي خودپسندي و خودبرتربيني تبلور يافته است. اما از سويي ساختارهاي کشور هم داراي اشکال است که بايد اين ساختارها اصلاح شود. در اتاق بازرگاني اين امر رعايت شده و مديران اتاق، از به‌کارگيري خويشاوندان و فرزندان خود منع شدند. مي‌توان در آيين‌نامه‌هاي دولتي و بخشنامه‌ها هم، چنين مواردي را در ادارات و دستگاه‌ها به اجرا گذاشت که مديران حق نداشته باشند فرزندان و خويشان خود را در دستگاه‌ها به‌کار گيرند. بنابراين در بحث خويشاوندسالاري، هم مشکلات ما ساختاري است و هم فردي.

اکنون برخي از انتصاب‌هاي فاميلي، رسانه‌اي و با واکنش منفي مردم مواجه شده است. با توجه به اينکه مردم مشکلات عديده اقتصادي و معيشتي دارند، آيا اينگونه اخبار باعث نارضايتي مردم نيست؟ در مقابل چنين فاميل‌بازي برخي مديران چه مي‌توان کرد؟

دو راه دارد؛ يا مجلس يا دولت و يا با کمک هم، با يک قانون روشن و صريح به اين امور پايان دهند. هر دو قوه هم مي‌توانند نشست‌هاي مشترک داشته باشند و به يک جمع‌بندي برسند و رخنه‌هايي را ببندند که باعث سوءاستفاده عده‌اي و در سوي ديگر موجبات نگراني مردم را فراهم مي‌کند. اين هر دو قوه با همراهي هم مي‌توانند پديده خويشاوندسالاري را پايان داده و يا کاهش دهند.

اکنون قانون محکم و صريحي در رابطه با عدم به‌کارگيري فرزندان و يا نزديکان مديران در مناصب، وجود ندارد؟

خير فعلا چنين قانوني وجود ندارد. البته همان‌طور که عرض کردم، در اتاق بازرگاني چنين منعي وجود دارد. هيات رئيسه اتاق، از ورود افراد نزديک به مديران در اتاق جلوگيري کرده است. دولت هم مي‌تواند از اين امر، الگو برداري کند.

عمده‌ترين آسيب‌هايي که خويشاوندسالاري مي‌تواند به کشور و جامعه وارد کند، چيست؟

حس بي‌اعتمادي مردم به مسئولان و مديران کشور عمده‌ترين آسيب است. سپس اين امر باعث مي‌شود تا جواناني که تحصيل مي‌کنند و از آزمون‌هاي سختي عبور مي‌کنند، وقتي ببينند فرزند مسئولي، يک‌شبه ره صدساله را مي‌پيمايد، بي‌انگيزه خواهند شد و با وجود دارا بودن شايستگي و استعداد، براي خود آينده‌اي متصور نخواهد بود. بنابراين شاهد عدم تلاش و انگيزه و شور و نشاط در جوانان خواهيم بود که مي‌تواند در عرصه‌هاي مختلف به کشور آسيب برساند.»

 

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد.
در خبر نامه وب سایت ما عضو شوید تا از تازه ترین خبرها و مطالب در ایمیل خود باخبر شوید.