افراطيون تماميت خواه قادر به حذف اصولگرايان و اصلاح طلبان واقعي نيستند

اخبار ترشیز
Typography

  سید علیرضا نبوی ثالث 

چو در جام لغزنده افتاد مور

رهاننده را عقل بايد نه زور

صائب تبريزي

اصولگرايان و اصلاح طلبان دو جريان قدرتمند و با نفوذند که وجودشان براي نظام مفيد است،  هر کدام در درون خود نيروهاي ارزشمند و توانمندي دارند هر دو جريان پشتوانه و ريشه ي  اجتماعي قابل توجهي دارند اما به مرور در حال از دست دادن اين پشتوانه هستند به دليل اين که از طرح برخي نکات ترس دارند.

مهم ترين ضعفي که بر هر دو جريان حاکم است اين است که به علت عدم وجود احزاب فراگير و موثر و کارآمد در درون هر دو جريان شاهد رشد برخي گروه هاي تماميت خواه هستيم که به شکلي باندي مصمم هستند در ايام انتخابات، جاي احزاب را پر کرده و هر کاري را که   به نفعشان هست به اسم اصول گرايي و اصلاح طلبي انجام مي دهند. منظورم از باند مجموعه هايي هست که در قبال کارهايشان به مردم پاسخگو نيستند. اين مجموعه ها  تا زماني دنبال حفظ وحدت هستند که همه بر وفق مراد آنان حرکت کنند در حالي که در حوزه سياست چشم پوشي از حقوق فردي و گروهي و اطاعت محض يک نوع بردگي است نه وحدت، فقط بردگان خودباخته هستند که شيفته ي تبيعت مطلق از ليدرهاي خود خوانده هستند و با اين شيفتگي حقارت خود را فراموش مي کنند، چند وقت است در بين اصولگرايان شهر کاشمر شاهد فعاليت جمعي هستيم که ظاهرا تصميم گرفته اند ادامه ي مسير سياست ورزي را بدون نام اصولگرايي تحت عنوان ياران انقلاب ادامه دهند، برخي از آن ها در گذشته خودشان را از همه اصولگراتر مي دانستند، بعضي هاشان در گذشته جز تندروترين نيروهاي به اصطلاح چپ سنتي بوده اند، حال در تلاشند براي خروج از اصول گرايي، ژست هاي انقلابي بگيرند و جوري حرف مي زنند که انگار اصولگرايي جدا از انقلابي گري است در حالي که انقلابي بودن و اصول گرايي دو واژه منفک از هم نيستند، اين افراد نشان دادند که فاقد ظرفيت لازم براي هدايت جريان اصولگرا هستند، در اين دوره کساني که به حساب خودشان جريان اصولگرايي را رهبري مي کنند بايد مراقب باشند با افکار راديکالي و برنامه ريزي هاي اشتباه خود، زمينه ي شکست اصولگرايان را فراهم نکنند.

اصلاح طلبان هم از اين قاعده مستثني نيستند و در حال حاضر شرايط بهتري از اصولگراها ندارند، اصلاح طلبان هم به لحاظ تصميماتي که پشت پرده توسط عده اي اندک گرفته مي شود و در ويترين شوراي راهبردي به نمايش گذاشته مي شود، با معضلاتي از جنس معضلات اصولگرايان دست و پنجه نرم مي کنند، شوراي راهبردي اطلاح طلبان کاشمر يک گروه بيست نفره بيشتر نيستند که در يک مکان مذهبي فعاليت دارند، در حقيقت خودشان خودشان را انتخاب کرده اند. اين گروه در فاصله ي شش سال که از به قدرت رسيدن رييس جمهور روحاني و چهار سال از به قدرت رسيدن نماينده فعلي مي گذرد به خاطر عملکرد تبعيض آميز و تماميت خواهشان به ويژه در حوزه ي مديريت شهري، در حد زيادي پشتوانه ي اجتماعي مردمي شان را از دست داده اند و به هيچ عنوان در بين اصلاح طلبان واقعي جايگاهي ندارند، اختلاف اصلاح طلبان واقعي با ليدر و اعضاي اين شورا صرفا به خاطر اختلاف نظر در حوزه ي مديريت شهري نيست، افراطيون تندرو در درون اين شورا که از اجاق طيف چپ سنتي برخاسته اند و روحيه ي پادگاني دارند و مشي و مرام آن ها با آرمان هاي اصلاح طلبانه فاصله ي زيادي دارد، آن پاک باختگي و اخلاص قبلي را نيز از دست داده اند، اتفاقاتي که در طول اين شش سال به نفع اعضاي اصلي شوراي راهبردي اصلاح طلبان از قبيل استخدام فرزندانشان و بکارگيري همسر و اقوام و خويشانشان در حوزه ي مديريت شهري، امور حمل و نقل و باربري، استخدام در امور اداري و محيط هاي دانشگاهي با سفارش و رابطه افتاده است باعث سلب اعتماد مردم به اين گروه شده است، بسياري از صاحب نظران معتقدند که برگزاري گردهمايي اصلاح طلبان ديار ترشيز در روز جمعه 13 دي ماه 98 که به منظور انتخاب گزينه ي اصلاح طلبان ترشيز براي انتخابات مجلس شوراي اسلامي برگزار شده است با بي اعتنايي بخش اعظمي از اصلاح طلبان واقعي روبرو شده است، بيانيه ي شوراي هماهنگي حزب اسلامي کار کاشمر در پي برخورد نامناسب ليدر شوراي اصلاح طلبان با دبير حزب اسلامي کار و بيانيه ي حزب نداي ايرانيان شاخه ي کاشمر در محکوميت تماميت خواهي اين شورا و عدم دعوت از هواداران اين حزب و غيبت چند حزب ديگر، دليلي است بر برگزاري عده اي معدود با هدفي مشخص که با آرمان هاي اصلاح طلبانه هم خواني لازم را ندارد.

به نظر مي رسد چنان چه اصولگرايان و اصلاح طلبان واقعي به افراطيون تماميت خواه در اين دوره باج ندهند، رويگرداني مردم از افراطيون تماميت خواه به تندروها ثابت خواهد کرد که ماحصل داشتن روحيه ي پادگاني چيزي جز در جا زدن نيست.   

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد.
در خبر نامه وب سایت ما عضو شوید تا از تازه ترین خبرها و مطالب در ایمیل خود باخبر شوید.