«احیا و بازیابی جایگاه اصلی شهروندان در منطقه ی ترشیز ضروری است

اخبار ترشیز
Typography

سید حسین نبوی ثالث

چندی است شاهدیم که بعضی از نمایندگان کنونی در مجلس شورای اسلامی  برای توجیه عملکرد چهار ساله ی خود و قانع کردن مردم در مورد وجود سوء مدیریت های شهری و تضییع حقوق شهروندان به وظایف کلان خود اشاره کرده و خود را تنها «قانون گذاران و ناظران بر قانون» معرفی می کنند.

گرچه در نگاه کلان سخن درستی را بیان می کنند، اما واقعیت آن است که از بستر سیاسی ای که برخاسته اند و تعامل سازنده ای که خواسته یا ناخواسته  در آن کوتاهی کرده اند، متاسفانه دم نمی زنند. حال آن که حتی حامیان سیاسی آن ها باید پاسخگوی عملکرد آنان در قبال مردم باشند.

برخی عوامل سبب می شود که در طول دوران  چهار ساله ی نمایندگی، یک نماینده نتواند در قبال زیاده خواهی شوراهای حامیش بایستد و از حقوق مردم در قبال فشارهای این شوراهای صرفا سیاسی دفاع کند. و آن زمانی است که شوراهای سیاسی-باندی جایگاه خود را بالاتر از مردم می دانند و بر نماینده نیز چنان مشتبه شود که این شوراهای باندی  جایگاهی والاتر از جایگاه مردم دارند، در این صورت است که نماینده ی مردم برابر زیاده خواهی این افراد عملکرد مثبتی از خود بروز نمی دهد. در حالی که باید تعاملی سازنده بین احزاب سیاسی و نماینده در جهت شناسایی خواست مردم و منافع مردم ایجاد شود، متاسفانه گاها ارتباط بین آنان به سمت قدرت و منفعت طلبی های جاه طلبانه پیش می رود و مردم نادیده گرفته می شوند. البته عوامل دیگری در از بین رفتن جایگاه حقیقی شهروندان دخیل می باشند.مثلا می توان به این مبانی  اشاره کرد که  بودجه موسسات دولتی و شهرداری ها به میزان رضایت شهروندان وابسته نیست. یا این که موسسات دولتی و شهرداری ها خدمات انحصاری ارائه می ک