انقلابـی عمل کردن به یک دسته خاص محدود نمی‌شود

اخبار ترشیز
Typography

رضا جلالی (کندری)
کارشناس حقوق، کارشناس علوم سیاسی
کارشناس ارشد روابط بین الملل
« انقلابی بودن» و « انقلابی عمل کردن» یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مقام معظم رهبری در 5 سال گذشته است بارها ایشان در توصیه‌ها و سخنانی که داشتند مستقیم و غیر‌مستقیم خطاب به هر دو جریان عمده و همه طیف‌ها و گروه‌ها در سطح کشور تذکر دادند که اصل انقلابی بودن است

نه اصولگرا و اصلاح طلب بودن،تاکید ایشان بر واژه‌ی انقلابی قطعا به خاطر اقدامات و اظهارات نسنجیده‌ای است که گاها از زبان عده‌ای از مسئولین و افراد در درون نظام ، در راستای امیال دشمنان خارجی بیان می‌شود . بدون شک منظور رهبری از اقدامات انقلابی ، رفتارهایی است که به وسیله آن می توان بر بسیاری از مشکلات و معضلات در جامعه فائق گردید ، ایشان در حقیقت راه حل معضلاتی مثل وابستگی ، فساد سیاسی و اخلاقی، تبعیض در حوزه‌ی اجرایی و مدیریت ، برخی عقب ماندگی‌های علمی و سیاسی و اقتصادی را در انقلابی عمل کردن می‌دانند، نه صرفا صحبت کردن و تظاهر به انقلابی بودن و گرفتن برخی موضع گیری های خالی از تدبیر که گاهی صرفا برای بهره‌برداری‌های کوتاه مدت سیاسی و یا رسیدن به بعضی موقعیت‌های اجتماعی صورت می گیرد.
انقلابی بودن یعنی « مردمی بودن» یعنی گره از مشکلات مردم   باز کردن، یعنی در میان مردم بودن و با مردم زیستن و پرهیز از خودکامگی و برتری‌جویی و « انقلابی عمل کردن» به یک دسته خاص محدود نمی شود بلکه دایره ای بزرگ از ملت ایران را به خود اختصاص می دهد، هر