آبگرفتگی نقش هول ‏انگیز باران (واگویه2)

اخبار ترشیز
Typography

رضا فدافن

در نشست‏ها و دیدارها و جلسات مختلف، گاهی یکی از حضار از این کمترین می‏خواهد که دردش را در نشریه مطرح کنم. ستون واگویه تلاشی در حد وسع این قلم برای پرداختن به دغدغه‏های این بزرگواران است.

آبگرفتگی نقش هول ‏انگیز باران

می‏گفت: «چرا برای این همه آبگرفتگی معابر اصلی و فرعی و دور میادین و حاشیه بولوارها هیچی در نشریه‏تان نمی‏نویسید؟

» می‏گفت:« یک نشریه باید بیانگر دغدغه‏های اهالش شهر و روستا باشد». می‏گفت:« بعض مسایل را نمی‏شود کتمان کرد. وقتی مسیری وضعیتش نامطلوب باشد، با اولین باران شاهد آبگرفتگی نقاط مختلف آن مسیر خواهیم بود.» در بیان موارد مربوط به آبگرفتگی، حواسش به مسایل ریز و درشت بسیاری بود. یک سئوال ساده را مدام مطرح می‏کرد: « آیا مدیریت شهری در نقاط شهری شهرستان و دهیاری‏ها و شورائیان روستاها در آبادی‏های مختلف شهرستان، حواسشان به پدیده آبگرفتگی هست؟»

چه پاسخی باید به وی می‏دادم؟ در گذشته چند باری در این باره یادداشت‏های نوشته بودم. از یادداشت‏هایم برایش گفتم. گفتم که هر یادداشت حاوی پیشنهادی برای بهبود اوضاع بوده است. وقتی پرسید مثلاً چه پیشنهادی؟ برایش توضیح دادم که در ادوار قبل پیشنهاد شد که اعضای شورا اسلامی شهر کاشمر و فعالان مدیریت شهری در یک ون یا در چند ماشین شاسی بلند برای اکتشاف محل‏های دچار آبگرفتگی به جاهای مختلف شهر سر بزنند. یکی دو فیلمبردار هم تجهیزات سمعی و بصری با خود همراه داشته باشند. هر نقطه‏ای را که کشف کردند به رمز کدگذاری کنند.

این کدها بر روی نقشه شهر جانمایی شود تا مشکل آبگرفتگی با یک تجربه عملی بر طرف شود. بنده خدا کلی به این ایده خندید. البته همه می‏دانیم