اصولگرایان در دیار ترشیز به یک ساختار فراگیر نیاز دارند

اخبار ترشیز
Typography

سید علیرضا نبوی ثالث 

بند بر پای نیست بر جان و دل است
مشکل اندر مشکل اندر مشکل است
اقبال لاهوری

سال هاست که اصولگرایان دیار ترشیز در حسرت یک شورای هماهنگ همدل و منسجم در قالب تشکیلاتی واحد به سر می برند، معمولا در آستانه‌ی هر انتخاباتی، عده ای از چهره های شناخته شده‌ی این جریان که از واگرایی میان نیروها گله مند هستند،

پیشنهاد تشکیلاتی واحد حول محور جمعی هم دل و همراه را می دهند. اما این پیشنهاد ها پس از اتمام انتخابات در آرشیو خاطره ها بایگانی می شود.
واقعیت این است که طیف های اصولگرا در سطح منطقه برای کادر سازی برنامه ی خاصی ندارند، اصولگرایان ظرفیت های بالایی دارند اما قادر نیستند این حقیقت را قبول کنند که یک گروه منسجم و همدل که قرار باشد نقش هماهنگ کننده را بازی کند باید فراتر از وضع موجود خود را یک شخصیت حقوقی بداند که قرار است سال های بسیار ، زیست سیاسی داشته باشد و نباید نیروهایش در فاصله بین انتخابات رها و دچار روزمرگی شوند ، نباید نیروهایش گرفتار شخص محوری شوند و باید به تنها چیزی که فکر می کنند استراتژی و تاکتیک پیروزی جریان باشد، سال هاست تحلیل گران دلسوز شناخته شده در اردوگاه اصولگرایی که ماجرا را یک طرفه نمی بینند و معمولا رعایت انصاف چاشنی تحلیل هایشان هست، توصیه می کنند که برای احیای اصولگرایی باید یک ساختار دموکراتیک که فراگیر باشد تعریف کنیم. باید نخبگان فعال اصولگرا در سطح شهرستان ها شناسایی شوند، باید تمهیداتی فراهم شود که این ظرفیت های موجود در زمان نیاز به راحتی گرد هم جمع شوند، باید همه ی سلایق و گروه هایی که حاضرند تحت لوای اصولگرایی برای خدمت به جامعه قدمی بردارند با حفظ هویت زیر یک پرچم جمع شوند اما متاسفانه به خاطر تنگ نظری و انحصار طلبی عده ای خاص این اتفاق به درستی نمی افتد، گاها همان جمعی هم که بنا به ضرورت در آستانه ی انتخابات گرد هم می آیند به دلیل این که در یک فرایند قابل قبول به اجماع لازم نمی رسند در ادامه ی کار به م