به قدرت رای خود ایمان بیاورید

اخبار ترشیز
Typography

 سید علیرضا نبوی ثالث 

 اگر بار خار است خود کشته ای

وگر پرنیان است ، خود رشته ای

فردوسی

خداوند که « خالق کل شی است ، هیچ چیز را ناقص خلق نکرده است . در عالم خلقت ، هر چه لازم بوده به موجوداتش عطا کرده است . به انسان علاوه بر آنچه به باقی موجودات بخشیده، دو شاخصه بارز عطا کرده است، یکی فکر و دیگری انتخاب. انسان در بین مخلوقاتش ، تنها موجودی است که به قدرت فکر و توانایی عقل مجهز است ،

انسان وقتی عقل خود را به کار گیرد و وقتی به یک فکر و اندیشه می رسد از صفتی چون اختیازر نیز سود می جوید که کدامین را انتخاب کند.

تا انتخابات یازدهمین دوره ی مجلس شورای اسلامی دو هفته دیگر باقی مانده است . در این دوره از انتخابات در دیار ترشیز بزرگ کاندید های متعددی با هم به رقابت خواهند پرداخت. در بهترین حالت ممکن، این مردم هستند که از بین شخصیت های برجسته و محترمی که خود را در معرض آرای آنان قرار داده اند یک نفر را چون الماسی ناب بر می گزینند تا بر نگین انگشتری خود نهند .

با توجه به این که ما هنوز با شهرهایی از قبیل آرمان شهر نظامی فاصله داریم، در آرمان شهر نظامی که ساکنانش آدمیانی دیگرند مردم از دروغ می پرهیزند، نه  سخن چینی می کنند و نه فتنه جویی، در غم و شادی هم شریکند و چیزی را از هم دریغ نمی ورزند ، چنان پاک و پرهیزگارند که شهر نیاز به شحنه و پاسبان ندارد، همه راست کردارند و عمرشان طولانی است . بهتر است ضمن احترام به همه ی کاندیدا ها و همچنین دیدگاه های مطرح شده،  از سوی آنان، با رعایت اخلاق انتخاباتی برای حرکت در یک مسیر درست، از اهمیت تفکر و تعقل برای انتخاب گزینه اصلح غافل نشویم.

مسلما افرادی که کاندیدا شده اند ، دارای صلاحیت یکسان نیستند، برخی از برخی عقب تر یا جلوترند و در چنین شرایطی این اختیار به مردم داده شده است تا خودشان قضاوت کنند چه کسی بار مسئولیت چهار سال نمایندگی مجلس شورای را بر دوش بکشد