به بهانه ورود به سیزدهمین سال انتشار دو هفته نامه سرو کاشمر «شود سهل پیش تو دشوارها»

اخبار ترشیز
Typography

محبوبه وزیری 


همیشه از دور که به کارها نگاه می‌کنیم ، انجامش آسان به نظر می رسد و وقتی وارد کار می شویم مشکلات چهره دیگری از خود نشان می دهند. به عبارتی خارج از گود بودن تا وارد گود شدن از زمین تا آسمان فرق دارد. شاید کار نوشتن ، مطبوعه نویسی یا روزنامه نگاری یکی از این کارها باشد .

وقتی یک روزنامه یا نشریه را ورق می زنیم خیلی سریع می توانیم ایراداتی را در آن مشاهده کنیم و انتظارمان این است که نویسندگان یا محققین نشریه هم زودتر از ما که خواننده هستیم این ایرادات را دریافته باشند. اما هنگامی که می خواهیم تولید محتوی برای یک نشریه داشته باشیم، متوجه می شویم از جهات مختلفی آسیب پذیریم.
ذکر چند نکته به عنوان درد دل بعضی از آسیب ها و مشکلات این راه ، شما را در ادامه این مسیر با ما همراه خواهد کرد:
اولین مشکلی که در سر راه نوشتن وجود دارد کسب اعتبار نزد مخاطب است . همان طور که مستحضرید این موضوع فقط از طریق پرسشگری و مطالبه و نقد به وجود می آید. اگر نویسنده یک رسانه مکتوب پرسشگری را دنبال نکند و یا به دام محافظه کاری بیش از اندازه بیفتد، از مشکلات و معضلات جامعه ننویسد، ابهام ها را مطرح نکند و به طور کلی نماینده افکار عمومی جامعه نباشد ، کم کم اعتبار خود را بین مخاطبان از دست می دهد و در رقابت با شبکه های اجتماعی که در مورد عملکرد خود کمتر مورد بازخواست قرار می گیرند مجبور به عقب نشینی می شود و در نهایت با این نوع عملکرد به سمت دیده نشدن گام بر می دارد.
اما متاسفانه دیده می شود مطالبه گری و پرسشگری رسانه های مکتوب به طرق مختلف منع می شود. چند سالی است این کار گاهی به صورت رسمی و قانونی هم در آمده است، غیر علنی کردن برخی جلسات و منع ورود خبرنگاران به جلسات به وسیله برخی ارگان ها و یا نهادهای قانونی، عدم دعوت یا دعوت گزینشی از خبرنگاران ، عدم صدور کارت برای بعضی خبرنگاران برای ورود به برخی مراسم را می توان به عنوان مهر تاییدی بر عدم پرسشگری و مطالبه گری خبرنگار تلقی کرد که توانایی رسانه های مکتوب را در برقراری با مخاطب کاهش می دهد.
دوم تفسیر به رای در برخی از موارد قانونی مربوط به مطبوعات است . به عنوان مثال به نظر می رسد مرز بین تشویش افکار عمومی و آزادی بیان مشخص نیست و در بسیاری از موارد ، در تفسیر عملکردهای مشابه گاهی رای به تشویش افکار عمومی و گاه رای به آزادی بیان داده می شود .
سوم جایگاه و شانیت رسانه از طرف خود خبرنگاران تعریف شده نیست . به عنوان مثال خبرنگاران باید همگی از جایگاه با ارزش خود مطلع باشند و توهین به یک خبرنگار یا عدم دعوت از یک خبرنگار را به عنوان توهین به ساحت خبر تلقی کنند تا بتوانند همیشه به عنوان افرادی توانمند در جامعه ظاهر شوند. اما به نظر می رسد بی تفاوتی باعث کاهش ارزش جایگاه خبر و خبرنگار در جامعه شده است .
چهارم تورم در همه ارکان زندگی مردم تاثیر می گذارد . کاملا طبیعی است که یک نفر یا یک خانواده وقتی مجبور می شود مخارجش را کم کند اول روزنامه خریدن را از فهرست هزینه های زندگی اش حذف می کند. بعد کتاب و بعد ورزش و درمان را و در نهایت به سراغ خورد و خوراک می رود . باید قبول کرد معیشت از فرهنگ واجب تر است.
بگذریم . دوازده سال از عمر دو هفته نامه سرو کاشمر می گذرد. آن ها که در مقوله فرهنگ و هنر کار کرده اند دشواری راه را به خوبی لمس کرده اند . ما نیز در این سال ها با همه کمی و کاستی ها تلاش درخوری در تداوم کاری این رسانه داشته ایم . سعی مان بر این بوده که مطالبی درخور شان مردم فهیم دیارمان تهیه کنیم ، مطالب و محتوای جدید تولید کنیم و از فضای مجازی کمتر استفاده کنیم . در این راه تلاش کرده ایم با افزایش توان حرفه ای در ارتقای فرهنگی جامعه مان گامی موثر برداریم .
آرشیو دو هفته نامه سرو کاشمر به مرور زمان به مرجع تحقیقی در باره کاشمر مبدل شده است . پرداختن به وضعیت سیاسی و رقابتی ترشیز در ایام انتخابات مجلس و شورای شهر کاشمر ، مقاله هایی در زمینه مدیریت شهری، مقاله هایی در مورد خیابان ها و محله های کاشمر، مقاله های تحقیقی در مورد نویسندگان و شعرای کاشمری ، مقاله های اجتماعی در مورد آسیب های اجتماعی و مقالات روانشناسی از اهم مطالبی است که می تواند دو هفته نامه سرو کاشمر را برای علاقه مندان به کاشمرشناسی جذاب و خواندنی کند .
هر آن چه در این راه کسب کرده ایم مدیون تیم با ذوق و همراهی و علاقه مندی گروهی بوده، لازم می دانم از اهتمام و مساعی همکاران گرانقدرم که از سرمایه فکری و توانایی ذهنی و اندیشه هزینه کرده اند مراتب سپاس و قدردانی خود را ابراز نمایم.
همیشه از دور که به کارها نگاه می‌کنیم ، انجامش آسان به نظر می رسد و وقتی وارد کار می شویم مشکلات چهره دیگری از خود نشان می دهند. به عبارتی خارج از گود بودن تا وارد گود شدن از زمین تا آسمان فرق دارد. شاید کار نوشتن ، مطبوعه نویسی یا روزنامه نگاری یکی از این کارها باشد . وقتی یک روزنامه یا نشریه را ورق می زنیم خیلی سریع می توانیم ایراداتی را در آن مشاهده کنیم و انتظارمان این است که نویسندگان یا محققین نشریه هم زودتر از ما که خواننده هستیم این ایرادات را دریافته باشند. اما هنگامی که می خواهیم تولید محتوی برای یک نشریه داشته باشیم، متوجه می شویم از جهات مختلفی آسیب پذیریم.
ذکر چند نکته به عنوان درد دل بعضی از آسیب ها و مشکلات این راه ، شما را در ادامه این مسیر با ما همراه خواهد کرد:
اولین مشکلی که در سر راه نوشتن وجود دارد کسب اعتبار نزد مخاطب است . همان طور که مستحضرید این موضوع فقط از طریق پرسشگری و مطالبه و نقد به وجود می آید. اگر نویسنده یک رسانه مکتوب پرسشگری را دنبال نکند و یا به دام محافظه کاری بیش از اندازه بیفتد، از مشکلات و معضلات جامعه ننویسد، ابهام ها را مطرح نکند و به طور کلی نماینده افکار عمومی جامعه نباشد ، کم کم اعتبار خود را بین مخاطبان از دست می دهد و در رقابت با شبکه های اجتماعی که در مورد عملکرد خود کمتر مورد بازخواست قرار می گیرند مجبور به عقب نشینی می شود و در نهایت با این نوع عملکرد به سمت دیده نشدن گام بر می دارد.
اما متاسفانه دیده می شود مطالبه گری و پرسشگری رسانه های مکتوب به طرق مختلف منع می شود. چند سالی است این کار گاهی به صورت رسمی و قانونی هم در آمده است، غیر علنی کردن برخی جلسات و منع ورود خبرنگاران به جلسات به وسیله برخی ارگان ها و یا نهادهای قانونی، عدم دعوت یا دعوت گزینشی از خبرنگاران ، عدم صدور کارت برای بعضی خبرنگاران برای ورود به برخی مراسم را می توان به عنوان مهر تاییدی بر عدم پرسشگری و مطالبه گری خبرنگار تلقی کرد که توانایی رسانه های مکتوب را در برقراری با مخاطب کاهش می دهد.
دوم تفسیر به رای در برخی از موارد قانونی مربوط به مطبوعات است . به عنوان مثال به نظر می رسد مرز بین تشویش افکار عمومی و آزادی بیان مشخص نیست و در بسیاری از موارد ، در تفسیر عملکردهای مشابه گاهی رای به تشویش افکار عمومی و گاه رای به آزادی بیان داده می شود .
سوم جایگاه و شانیت رسانه از طرف خود خبرنگاران تعریف شده نیست . به عنوان مثال خبرنگاران باید همگی از جایگاه با ارزش خود مطلع باشند و توهین به یک خبرنگار یا عدم دعوت از یک خبرنگار را به عنوان توهین به ساحت خبر تلقی کنند تا بتوانند همیشه به عنوان افرادی توانمند در جامعه ظاهر شوند. اما به نظر می رسد بی تفاوتی باعث کاهش ارزش جایگاه خبر و خبرنگار در جامعه شده است .
چهارم تورم در همه ارکان زندگی مردم تاثیر می گذارد . کاملا طبیعی است که یک نفر یا یک خانواده وقتی مجبور می شود مخارجش را کم کند اول روزنامه خریدن را از فهرست هزینه های زندگی اش حذف می کند. بعد کتاب و بعد ورزش و درمان را و در نهایت به سراغ خورد و خوراک می رود . باید قبول کرد معیشت از فرهنگ واجب تر است.
بگذریم . دوازده سال از عمر دو هفته نامه سرو کاشمر می گذرد. آن ها که در مقوله فرهنگ و هنر کار کرده اند دشواری راه را به خوبی لمس کرده اند . ما نیز در این سال ها با همه کمی و کاستی ها تلاش درخوری در تداوم کاری این رسانه داشته ایم . سعی مان بر این بوده که مطالبی درخور شان مردم فهیم دیارمان تهیه کنیم ، مطالب و محتوای جدید تولید کنیم و از فضای مجازی کمتر استفاده کنیم . در این راه تلاش کرده ایم با افزایش توان حرفه ای در ارتقای فرهنگی جامعه مان گامی موثر برداریم .
آرشیو دو هفته نامه سرو کاشمر به مرور زمان به مرجع تحقیقی در باره کاشمر مبدل شده است . پرداختن به وضعیت سیاسی و رقابتی ترشیز در ایام انتخابات مجلس و شورای شهر کاشمر ، مقاله هایی در زمینه مدیریت شهری، مقاله هایی در مورد خیابان ها و محله های کاشمر، مقاله های تحقیقی در مورد نویسندگان و شعرای کاشمری ، مقاله های اجتماعی در مورد آسیب های اجتماعی و مقالات روانشناسی از اهم مطالبی است که می تواند دو هفته نامه سرو کاشمر را برای علاقه مندان به کاشمرشناسی جذاب و خواندنی کند .
هر آن چه در این راه کسب کرده ایم مدیون تیم با ذوق و همراهی و علاقه مندی گروهی بوده، لازم می دانم از اهتمام و مساعی همکاران گرانقدرم که از سرمایه فکری و توانایی ذهنی و اندیشه هزینه کرده اند مراتب سپاس و قدردانی خود را ابراز نمایم.

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد.
در خبر نامه وب سایت ما عضو شوید تا از تازه ترین خبرها و مطالب در ایمیل خود باخبر شوید.