حروف ابجد و گذری به کوی و برزن‏های منتهی به انتخابات 96

اخبار کاشمر
Typography

گذری بر استقرار کاندیداهای احتمالی در تیررس دوربین‏های اتاق‏های فکر

این روزها در گذر و نظری که بر مطالب شبکه‏های اجتماعی دارید، گوشه چشمی هم به تصاویر مربوط به حضور برخی از مسئولان در جاهای مختلف داشته باشید.

گوشه چشمی به تصاویر افتتاحیه‏ها و کلنگ‏زنی‏ها و روبان قیچی کردن‏ها داشته باشید. چهره‏های آشنایی را خواهید دید که در برخی از تصاویر تکرار شده‏اند. چند چهره غیر تکراری هم خواهید دید که باز هم در چندین تصویر تکرار شده‏اند. این تکرارها را به یاد داشته باشید. اینان یحتمل کاندیدای انتخابات شوراها هستند. به لبخندهایشان دقت بفرمایید. زاویه نگاه جالبی دارند. سعی می‏کنند در تیررس نگاه دوربین باشند و عجیب آن که دوربین هم لحظات نابی از هم‏نشینی آنان با برخی از مسئولان را شکار می‏کند. این همه یقیناً اتفاقی است ولی این احتمال وجود دارد که این تصاویر حسابگرایانه و از سر هوشمندی در برخی از فضاهای اینترنتی بارگذاری شده‏اند.

همانطور که مستحضر هستید برخی از کاندیداها التفات ویژه‏ای به عوالم اینترنت و شبکه‏های مجازی دارند و سخت بر آنند به لطایف‏الحیل خود را مطرح نمایند. ویترین اینترنت برای اینان جاذبه زیادی دارد. دوستداران اینان هم برایشان سنگ تمام می‏گذارند و با القاب و عناوین شدید و غلیظ از آنان یاد می‏کنند. مثلاً در همین تلگرام و کانال‏های ریز و درشتش شاهد انواع تعابیر خاص در باره کاندیداهای احتمالی هستیم. در برخی از این کانال‏ها افراد هم مشرب به مدیریت و